La CEA proposa augmentar la cotització a la CASS en quatre punts i que tres els pagui el treballador

La patronal ha presentat les quinze propostes per a la reforma del sistema i vol que les càrregues es distribueixen bé entre tot el sistema productiu i no només per a les empreses, especialment les petites i mitjanes

Comentaris

Gerard Cadena i Francesc Zamora durant la roda de premsa.
Gerard Cadena i Francesc Zamora durant la roda de premsa. B.N.

La Confederació Empresarial Andorrana (CEA) ha presentat aquest dimarts, quinze propostes per a la reforma del sistema de pensions. El representant de la patronal al consell d'administració de la parapública, Francesc Zamora diu que són propostes que van dirigides a una distribució equitativa de les càrregues. Així,  proposa augmentar la cotització en quatre punts i que tres els assumeixi el treballador.

La CEA ha anat consensuant les propostes amb totes les entitats que en formen part. Abans havia estudiat els diversos models de pensions de jubilació en països d'unes dimensions com les d'Andorra. Zamora ha dit que és un tema que han treballat a fons perquè no siguin mesures aïllades. "Volem que les càrregues es distribueixen bé entre tot el sistema productiu i no només per a les empreses, especialment les petites i mitjanes".

La proposta se sustenta en tres pilars i hi destaca l'estalvi privat amb avantatges fiscals. "Per nosaltres és molt important reequilibrar el sistema", ha afirmat  A més, per la CEA caldria la introducció dels plans de pensions d’ocupació (PPO) d’adscripció obligatòria per a treballadors de menys de 45 anys i opcionals per a treballadors de 45 o més anys. El pla començaria essent a raó d’un 1% aportat per l’empresa, un 1% aportat pel treballador i un 0,5% aportat pel Govern, per passar a ser del 2%+2%+1%. Aquests plans són un producte de previsió creat amb la finalitat principal de complementar les prestacions de la CASS en el moment de la jubilació i beneficiar-se d’un estalvi fiscal des de la primera aportació. Concretament, els PPO són una modalitat del pla de pensions promogut per les empreses per als seus treballadors. Així mateix, són el principal instrument utilitzat per les empreses per externalitzar els seus compromisos per pensions amb els seus empleats.

La patronal, insisteix que cal definir i deixar fixat el mecanisme pel qual l'edat de jubilació es continuarà endarrerint a mesura que augmenti
l’esperança de vida

El president de la CEA, Gerard Cadena ha dit que cal augmentar la cotització de forma progressiva fins a quatre punts del salari a raó d'un augment d'un punt per any. Per això, s'hauria de traspassar -de forma temporal i acotada-, una part de cotització de la branca general a la de jubilació. També es proposa homologar les bases de cotització dels treballadors ocasionals i preveure una pensió màxima i, en consonància, introduir una cotització màxima, equivalent a la pensió de 2,5 vegades el LECS (Llindar econòmic de cohesió social) més un increment de solidaritat. La CEA accepta la proposta de la CASS de pasar de 61 a 63 l'edat de jubilació anticipada, i de fixar en els 67 anys l'edat de jubilació.

En el document de propostes s'explica que en el moment de negociar l’actual llei de relacions laborals, el 2018, ja es van introduir -a petició de la CEA- previsions que es referien a l’edat legal de jubilació, evitant referir- se als 65 anys actuals. En aquest sentit, la patronal valora positivament l’endarreriment de l’edat de jubilació -amb les excepcions que calgui fer en funció del lloc de treball-, perquè contribueix a escurçar el període de percepcióde la pensió; però insisteix que cal definir i deixar fixat el mecanisme pel qual aquesta edat de jubilació es continuarà endarrerint a mesura que augmenti
l’esperança de vida.

Des de la CEA reconeixen les diferències amb els sindicats 

En relació a la suma de cotitzacions, la CEA creu que en el cas que un treballador per compte propi sigui també treballador per compte aliè, els màxims de cotització s'hauran de calcular tenint en compte la suma de les cotitzacions per ambdós conceptes. Cadena ha subratllat que només són propostes i que s'hauran de consensuar a la comissió i ha destacat que "són bones si s'apliquen ara perquè si es fa més tard ja no ho seran". Ha reconegut que entre patronal i sindicats hi ha visions molt diferents. "Volem que hi hagi una viabilitat de les pensions sense un increment impositiu i més càrrega per a les empreses.Tenim ara mateix una fiscalitat justa. Les nostres propostes van en aquest sentit. L'acord serà complicat".

Etiquetes

Comentaris (17)

Trending