Andorra eximeix d’impostos i dona immunitat als representants del Banc Europeu d’Inversions

El conveni signat amb la institució financera dona facilitats perquè pugui fer la seva activitat de finançament i assessorament al Principat i ara haurà de ser ratificat pel Consell General

La seu del Banc Europeu d'Inversions.
La seu del Banc Europeu d'Inversions.

El Banc Europeu d’Inversions (BEI) podrà exercir lliurement la seva activitat a Andorra i, a més, estarà exempt del pagament d’impostos. Així ho contempla l’acord signat entre el Govern i la institució financera, que ara ha de ser validat al Consell General. El document també preveu altres privilegis com ara que els seus representants tindran immunitat o que en cap cas se’ls aplicarà la legislació en matèria d’immigració.

L’acord marc entre el Principat d’Andorra i el Banc Europeu d’Inversions va ser signat el passat 2 de desembre per l’ambaixadora a Bèlgica, Països Baixos i Luxemburg i cap de la Missió davant la Unió Europea, Esther Rabasa, i pel vicepresident de l’entitat, Ambroise Fayolle. El conveni s’emmarca en la voluntat del Govern de “desenvolupar una xarxa internacional de finançament” i es destaca que, en aquest sentit, s’impulsa la col·laboració amb “una de les institucions financeres més importants de la Unió Europea” amb el mandat de “contribuir a la integració, al desenvolupament equilibrat i sostenible i a la cohesió econòmica i social dels pisos membres”, però també amb opció de donar suport a Estats tercers.

Seu del Banc Europeu d'Inversions

Relacionat

S’aprova la signatura de l’Acord marc entre Andorra i el Banc Europeu d’Inversions

Així, “fa préstecs per a projectes d’inversió d’interès europeu”, especialment aquells que “beneficien regions menys afavorides, d’interès estratègic o de seguretat o bé aïllades geogràficament”. És el cas d’enllaços ferroviaris, autopistes, aeroports o projectes mediambientals, però també d’inversió a petites i mitjanes empreses per contribuir a crear llocs de treball. Es remarca que “és una institució sense ànim de lucre”. I, pel que fa a Andorra, es considera que hi ha dues àrees de col·laboració que poden ser especialment adequades. Per un costat, “préstecs financers que poden anar dirigits a promotors públic i/o privats de projectes elegibles així com a entitats financeres intermediàries que al seu torn presten al teixit de PIMES i MIDCAP (empreses de mitjana capitalització borsària”.

Per l’altre, el desenvolupament de “serveis d’assessorament”. És a dir, acompanyar promotors en els seus plans estratègics i la implementació de projectes i a donar-los suport”. El BEI, es recorda, treballa tant amb el sector privat com amb el públic, incloses administracions locals.

Així, el Govern entén que a la cooperació amb l’entitat pot ser molt beneficiosa per a Andorra. Perquè aquesta sigui eficient, però, es considera que se l’ha de dotar de certes garanties i privilegis per quan hagi de dur a terme la seva activitat al país, similars, de fet, a les que ja s’atorguen a altres institucions internacionals. I és el que es desgrana en el conveni que, ara, està pendent de ratificació pel ple del Consell General.

L’acord estableix en el seu article dos que el BEI “pot exercir lliurement en el territori del Principat d’Andorra les activitats financeres i la prestació de serveis d’assistència tècnica previstos en els estatuts”. Entre aquestes, “el finançament mitjançant préstec, garantia, capital, quasicapital o qualsevol altre instrument de finançament (...) per a qualsevol projecte, prestació d’assistència tècnica, inversió en mercats monetaris, compravenda de valors i realització de qualsevol altra operació financera vinculada a aquesta activitat”. I, en particular, que pot “prestar assistència tècnica i/o, sobre la base de la seva avaluació d’un projecte, decidir lliurement si hi concedeix finançament per donar-hi suport i en quins termes i condicions”.

Seu del Banc Europeu d'Inversions

Relacionat

S’aprova la signatura de l’Acord marc entre Andorra i el Banc Europeu d’Inversions

Una mesura que es dona per facilitar aquesta tasca és la que fa referència a la fiscalitat, regulada en l’article 3 del document. Així, s’estableix que “els interessos i tots els altres pagaments deguts al banc i derivats de les activitats que preveu el present acord, inclosa la prestació d’assistència tècnica, així com els actius i els ingressos relacionats amb aquestes activitats, estan exempts d’impostos. Cap activitat del banc al territori del Principat d’Andorra en relació amb qualsevol afer contingut en aquest acord fa que el banc o els seus actius estiguin subjectes a impostos”.

Al BEI també se li concedeixen una sèrie d’avantatges, regulats a l’article 8 sota el títol “privilegis i immunitats del banc i dels seus representants”. Així, pel que fa a la institució, es deixa clar que els actius no podran ser expropiats ni ser objecte de cap mesura d’execució o embargament tret que hi hagi una sentència ferma i inapel·lable. Pel que fa als treballadors, se’ls atorga “immunitat davant procediments judicials i administratius”, fet que inclou estar protegits de “qualsevol forma d’arrest o detenció respecte als actes que hagin dut a terme en l’exercici del seu càrrec oficial”. De fet, aquestes persones tindran “privilegis diplomàtics” i també estaran eximits de “les restriccions d’immigració i de les formalitats de registre d’estrangers”.

El document també estipula diferents procediments a seguir en cas de controvèrsies així com fores de funcionament per assegurar la bona cooperació entre el BEI i el Govern. L’acord s’estableix per un “període de temps il·limitat”. Per rescindir-lo de forma parcial o total, caldrà un preavís de sis mesos.

El Secretari d’Estat d’Afers Financers Internacionals, Marc Ballestà

Relacionat

Andorra podrà finançar projectes específics amb el Banc Europeu d’Inversions

Comentaris (13)

Trending