La retallada salarial als càrrecs de confiança serà per trams a partir dels 4.000 euros

Es cobrarà íntegrament fins a aquesta xifra i després la reducció anirà creixent per franges, mentre que es deixa clar que no afectarà el personal del SAAS

La llei haurà de ser aprovada pels consellers generals, que també patiran la retallada.
La llei haurà de ser aprovada pels consellers generals, que també patiran la retallada. Consell General

La retallada salarial als càrrecs de relació especial no s’aplicarà sobre la totalitat del sou sinó només sobre la part que superi els 4.000 euros. L’acord tancat en comissió amb la llei que ha d’impulsar aquesta tisorada farà que només es comenci a aplicar sobre la quantitat que superi aquesta franja. A partir d’aquesta xifra, la reducció de sou es farà amb un percentatge per cada tram. La llei es votarà dijous al Consell General.

Així s’ha acordat i aprovat durant el treball del text a la comissió legislativa d’Economia del Consell General. El projecte de llei original preveia per a qualsevol càrrec que superés els 4.000 euros una retallada, que hagués estat de 10% pels salaris de fins a 5.000, del 15%, entre 5.000 i 6.000 i del 20% per a més d’aquesta darrera xifra. El text final, però, ha variat aquest plantejament.

Xavier Espot i Judith Pallarés preparant la compareixença.

Relacionat

Els salaris polítics lligats al Govern de més de 6.000 euros es reduiran el 20% fins al desembre

Seguint una esmena del PS, els grups han negociat i acordat una altra proposta. Així, l’apartat 2 de l’article 3 de la llei estableix “una reducció acumulativa per trams de les retribucions mensuals brutes de tots els càrrecs de lliure designació que treballin prop de les administracions i entitats definides a l’article 2”, una tisorada que s’aplica en funció d’una taula. En aquesta, fins als 4.000 euros, no es toca res; entre 4.000 i 5.000 euros, es retalla un 25% de la xifra que superi els 4.000. Per al tram d’entre 5.000 i 6.000, la reducció és del 30%; del 35%, entre 6.000 i 7.000 i del 40% a partir dels 7.001.

A banda, s’ha deixat clar, negre sobre blanc, que, dins d’aquesta mesura, hi ha una excepció. “Als efectes d’aquest article, queda expressament exclòs d’aquesta reducció salarial el personal que presta els seus serveis al Servei Andorrà d’Atenció Sanitària”.

Els plans per retallar despesa de personal i funcionament a les entitats públiques s'acoten en temps, però no es fixa cap percentatge mínim com a objectiu, malgrat l'esmena que va presentar Terceravia

En canvi, el que ha quedat tal com estava al text original és la tisorada a les remuneracions del Govern. Serà d’entre el 10 i el 20%, una xifra que haurà d’acabar de definir el mateix executiu. A banda, i tal com va demanar Terceravia, s’afegeixen als afectats per la mesura els caps de missió diplomàtica i els caps de les oficines consulars.

També a proposta del grup parlamentari que lidera Josep Pintat, la comissió ha retocat l’article 5, que definia els plans de racionalització econòmica i d’ordenació dels recursos humans que hauran d’impulsar les entitats concernides per la llei. Així, es remarca que els dits programes “han de ser tinguts en compte en l’elaboració dels pressupostos de l’any 2021 i en la liquidació dels pressupostos per l’any 2020, sense perjudici de les directrius que es puguin establir posteriorment per a l’elaboració pressupostària corresponent”.

D’aquesta forma s’acota temporalment l’obligació de fer aquests plans. Terceravia també volia marcar un percentatge obligat de reducció de la despesa -del 5% pel 2020 i del 10% pel 2021- a aconseguir amb aquests programes, però no s’ha acceptat la proposta. Per tant, el text es manté com l’original. És a dir, exigint “una contenció en les partides pressupostàries de funcionament i de recursos humans de cara entitat, organisme i institució sobre els pressupostos del 2020 i el 2021”.

Una sessió de Consell General amb reducció dels assistents a causa del confinament.

Relacionat

PS i Terceravia fan propostes alternatives a la retallada salarial als càrrecs públics

El text ja està preparat, doncs, per ser votat al ple parlamentari. Això succeirà el proper dijous, en una sessió on també, entre altres temes, s’ha de sotmetre a debat la modificació de la llei dels ajuts a l’estudi.

Comentaris (5)

Trending