PS i Terceravia fan propostes alternatives a la retallada salarial als càrrecs públics

Els socialdemòcrates volen que al personal de lliure designació se li respecti un mínim exempt de 4.000 euros mentre que la formació liderada per Josep Pintat fixa en un 15% la tisorada al gabinet de Govern

Una sessió de Consell General amb reducció dels assistents a causa del confinament.
Una sessió de Consell General amb reducció dels assistents a causa del confinament.

Els grups de l’oposició consideren que caldria anar una mica més enllà en les retallades de salaris als càrrecs públics del Govern, tant pel que fa al mateix gabinet com amb el personal de lliure designació. Així queda de relleu en les esmenes que han presentat a la llei que estableix aquesta tisorada, unes propostes de modificació que ara s’hauran de debatre en comissió fins a tancar el text final.

En total, s’han presentat tretze esmenes. Dues d’elles són del grup parlamentari socialdemòcrata, que vol canviar els termes de la retallada que s’aplica als càrrecs de lliure designació. Ho fa en dues direccions. En primer lloc, estableix un mínim exempt de 4.000 euros que no es tocarà. A partir d’aquí, proposa fixar retallades per trams, més elevades segons vagi pujant la remuneració.

Així, entre els 4.001 i els 5.000 euros, es trauria el 20% d’aquesta xifra. De 5.001 a 6.000, el 30%. I, a partir dels 6.000, el 40%. Els socialdemòcrates entenen que, d’aquesta forma, “es protegeix els salaris més baixos front els més elevats”. Cal recordar que, per aquestes figures laborals, el text original proposa una retallada del 10% pels salaris superiors a 4.000 euros, del 15% en el cas dels que fossin més elevats de 5.000 i del 20% si passaven per sobre dels 6.000.

El grup de Josep Pintat també vol que les entitats públiques hagin de reduir en un 10% la seva despesa de funcionament i en personal

Des de Terceravia, la bancada que més esmenes ha presentat –un total de 9- també vol modificar alguna de les retallades salarials que fixa el text. En aquest cas, però, a la que es fa sobre els càrrecs del Govern. El projecte de llei original estableix un ventall possible, d’entre el 10 i el 20% que haurà d’acabar de dictaminar l’executiu. En canvi, la formació que lidera Josep Pintat el fixa en un 15%.

Terceravia també vol fixar un objectiu concret dels plans de reducció de despesa corrent que hauran de preparar les entitats públiques, fet que el text original no preveu. Des de la formació s’entén que els programes haurien de permetre rebaixar els costos de funcionament de recursos humans un mínim del 10%.

Qui també ha presentat esmenes és la majoria. Tot just dues, la primera de les quals vol clarificar que la retallada no s’aplicarà als càrrecs de lliure designació que “tinguin la condició de funcionaris”. Amb la segona, es vol afegir una disposició addicional que fa un mandat al consell d’administració de Feda “per impulsar l’adopció d’un nou reglament intern de personal i/o conveni col·lectiu o un acord col·lectiu d’empresa”, ja que l’actual normativa “desenvolupa un model de gestió de personal molt funcionarial i poc adaptat a les necessitats d’una entitat de caràcter comercial i industrial”. Per això, s’entén que “sembla necessari impulsar un canvi de model que acosti les regles de gestió de personal a les que practiquen altres entitats d’aquesta naturalesa i que prengui en compte criteris d’eficàcia i eficiència”.

La llei haurà de ser aprovada pels consellers generals, que també patiran la retallada.

Relacionat

La retallada salarial als alts càrrecs s’aplicarà només entre juny i desembre

Una imatge d'arxiu d'una reunió del consell de ministres.

Relacionat

Estalvi de 220.000 euros per la retallada salarial als alts càrrecs de Govern

Comentaris (1)

Trending