La llei establirà que cal pagar triennis fins tenir tots els reglaments del sistema de quinquennis

La modificació legislativa de la regulació de la Funció Pública que s’aprovarà dijous aclarirà, a favor dels treballadors, els dubtes que han permès Govern negar els complements a diversos empleats

Funcionaris de policia al seu lloc de treball.
Funcionaris de policia al seu lloc de treball. POLICIA D'ANDORRA

La modificació de la llei de Funció Pública aclarirà com queden els triennis dels treballadors, un punt que ha generat una important fricció entre el departament i alguns empleats, amb el risc cada cop més elevat d’acabar en accions judicials. I ho farà traient la raó a Govern. El futur text establirà que el pas a quinquennis no es podrà fer fins que els reglaments pendents estiguin en vigor. En el seu tràmit parlamentari, el text també ha patit altres canvis, com ara millores per als interins o increments en les diferents graelles salarials.

El projecte legislatiu ha quedat enllestit per a la seva votació al ple del Consell General. Es farà dijous vinent, en una sessió que es preveu llarga i polèmica. Des del principal grup de l’oposició, el socialdemòcrata, s’han presentat fins a 11 reserves d’esmena per portar a la cambra punts del text que han intentat modificar sense èxit a la comissió de Finances i Pressupost, òrgan encarregat de treballar-lo. Entre altres, fan referència a aspectes com els concursos de mobilitat de places, la reducció de la jornada laboral a 37 hores i mitja setmanals, la gestió de l’acompliment o els treballadors interins.

Una imatge de l'edifici administratiu de Prat de la Creu.

Relacionat

Govern es queda sense arguments davant la reclamació dels funcionaris que volen cobrar triennis

Es tracta d’esmenes que no van passar el tamís de la comissió. Sí que ho va fer, lògicament, les presentades des dels grups demòcrata i liberals. És el cas de la que vol posar solució a la diferència de criteri existent actualment entre diversos treballadors i el mateix Govern amb relació al canvi de la Llei de Funció Pública actualment en vigor del sistema de triennis al de quinquennis. Els funcionaris entenen que no és d’aplicació fins que estigui fet el desplegament reglamentari corresponent i, per això, han demanat el nou trienni que, al seu entendre, els correspon. Des de l’executiu, en canvi, se’ls denega. El malestar generat és evident i cada cop sembla més clar que l’afer acabarà arribant a tribunals.

La modificació de la llei aclarirà aquest punt. I ho farà, en certa forma, donant la raó als treballadors. Així, en la disposició final novena, que estableix l’entrada en vigor, s’indica que “el còmput del complement d’antiguitat per quinquennis (...) entrarà en vigor en la mateixa data en què ho facin els reglaments que han de desenvolupar el complement de carrera i el compliment de productivitat”. I via la disposició transitòria segona del text original es deixa clar que, fins llavors, “s’ha d’aplicar a tots els funcionaris el sistema de triennis previst a la lletra d) de l’article 63 de la Llei de funció pública del 15 de desembre del 2000”.

El projecte legislatiu que es votarà dijous incorpora altres canvis amb relació a l’original tramitat des del Govern. Així, hi ha millores en la situació dels eventuals. Per un costat, els interins també podran demanar canvis en el lloc de treball o adaptacions per motius de salut o presentar-se a concursos interns si fa més de cinc anys que ocupen el mateix lloc de treball dins de l’administració. A banda, la disposició final segona dona a Govern vuit anys per “convocar progressivament les places de funcionaris necessaris per tal que el nombre de treballadors públics interins no superi el quinze per cent de la plantilla total a la fi del referit període”.

El servei de Tràmits del Govern en una imatge d'arxiu.

Relacionat

Canvis a la llei de funció pública per millorar la situació dels eventuals

Una modificació és la incorporació al text d’una actualització de les graelles salarials tant del cos general com dels especials. S’ha fet seguint una proposta via esmena del grup socialdemòcrata, que al·legaven que les actuals “no responen a l’increment del cost de la vida que ha patit el nostre país en els darrers anys”. Per això, es veia necessari “revalorar els salaris més baixos i mitjos”. En el cas de la classe II dels funcionaris de l’administració general, la pujada arriba a ser del 18%. Per a cossos especials, del 8,2%.

Instal·lacions del CTO d'Ordino, durant una visita institucional.

Relacionat

Maniobra de Demòcrates perquè els esportistes d’alt nivell puguin ser col·locats a l’administració

Un punt que s’ha matisat en el treball entre els grups és l’esmena mitjançant la qual la majoria volia que ser esportista d’alt nivell durant un cicle olímpic comportés “mèrits” a qui, un cop finalitzada la carrera, volgués optar a un lloc de treball públic. El redactat final aclarirà que aquests seran únicament “per a les proves d’aptituds físiques”. Pel que fa als artistes, podran demanar excedència amb reserva de plaça si és per “preparar i dur a terme la participació en esdeveniments culturals d’àmbit internacional en representació del país”.

Comentaris (2)

Trending