Constituïda la Comissió Nacional d’Accés i Avaluació de la Documentació

L’òrgan emana de Llei de transparència i ha d’establir els criteris per al seu compliment a l’hora que resoldre les peticions de ciutadans que vulguin accedir a dades o informació de caràcter públic

La cap de l'APDA, Resma Punjabi.
La cap de l'APDA, Resma Punjabi. ALTAVEU

Aquest dilluns a la tarda s’ha constituït la Comissió Nacional d’Accés i Avaluació de la Documentació (CNAAD). Es tracta d’un ens que emana de la Llei de transparència, accés a la informació pública i govern obert. Entre les seves finalitats té les d’ampliar i desenvolupar la garantia del dret dels ciutadans a poder consultar el material públic, tal com estipula el text legal.

Així doncs, aquest òrgan consultiu i decisori, té dos finalitats: d’una banda, establir els criteris per al millor compliment d’aquesta normativa, i alhora, millorar la gestió documental de les administracions públiques per optimitzar l’emmagatzematge d’aquesta informació i fer-la més entenedora per als ciutadans.

D’aquesta manera, la CNAAD té competències per avaluar la informació pública i també per resoldre recursos administratius relatius a resolucions dictades en matèria d’accés a aquesta. Està formada per un equip interdisciplinari: la secretària general del Govern; la responsable de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades; la directora de l’Arxiu Nacional; una tècnica de l’àrea d’arxius i gestió de documents; un titular en dret especialitzat en dret administratiu; un economista; una persona de l’àmbit dels sistemes d’informació; una titulada en història i un representant de cada comú.

Per tal d’agilitzar el seu funcionament, durant aquesta primera sessió constitutiva s’ha estimat oportú crear dues comissions permanents amb la funció d’elaborar els treballs preparatoris que se sotmetran a l’òrgan principal. També es preveu la possibilitat d’establir grups de treball sobre temes específics, així com la presència puntual d’experts si es considera necessari.

Etiquetes

Comentaris (1)

Trending