33,5 milions més per a la guardiola de les pensions durant el 2020

El Fons de Reserva preveu ingressar 38,44 milions dels excedents de la branca jubilació i 2,26 per la gestió dels immobles, però estima unes despeses de 7,2 que es reduirien si se segueix sense enderrocar la clínica de Santa Coloma

Prada Casadet ja ho va promoure al seu dia la CASS.
Prada Casadet ja ho va promoure al seu dia la CASS.

La caixa de les pensions s’incrementarà l’any vinent en prop de 33,5 milions d’euros. Aquesta  és la quantitat que preveu els responsables preveuen incorporar al Fons de Reserva (FRJ). La major part d’aquest increment prové dels excedents de la branca de jubilació que no es destinaran a pagar pensions i també s’hi ha de sumar el rendiment dels béns immobles de l’entitat, com ara els pisos a lloguer de Prada Casadet, entre altres.

Així queda reflectit en el pressupost que l’FRJ ha enviat al Consell General. Cal recordar que, actualment –amb data 30 de juny del 2019-, el fons compta amb 1.337,6 milions d’euros, xifra que hauria d’incrementar-se fins a finals d’any amb noves incorporacions dels excedents de la branca jubilació i els beneficis que es puguin obtenir de les inversions realitzades. De cara al 2020, la dada encara ha de créixer més. Segons les previsions de l’entitat, 33,5 milions d’euros.

Aquesta xifra suposaria, en cas de confirmar-se, una reducció del 3,81% en comparació a la que estimava pel 2019, que era de 34,86 milions. Seria el resultat del superàvit de la gestió pressupostària prevista per a l’exercici vinent d’un FRJ que preveu uns ingressos de 40,7 milions i unes despeses de 7,2.

Pel que fa a les entrades de diners, la part grossa del pastís tornarà a ser el traspàs dels excedents de la branca jubilació de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Aquesta entitat preveu al seu pressupost un creixement de les cotitzacions de la branca fins als 147,9 milions (pels 142,93 estimats el 2019) però, al mateix temps, també s’incrementen de forma important el que es pagarà als assegurats ja jubilats: 102,93 milions en pensions contributives pels 94,3 previstos enguany ( 9,2%).

El resultat d’aquesta evolució suposa uns excedents de la branca de 38,44 milions, que són el que es transferirà al fons. Si es compara amb el pressupost aprovat pel 2019, la dada suposa una reducció del 3,7% en comparació al que s’estimava (39,9), però encara més important si es posa al costat de la quantitat amb la qual la CASS confia acabar l’exercici, que ascendeix a 42,5 milions.

A banda dels excedents de la branca jubilació, l’FRJ també preveu aconseguir 2,26 milions d’euros més provinents de la gestió dels immobles que té en propietat. Els comptes confien que els nivells es mantindran “propers a la plena ocupació” i hi apliquen la variació a l’alça d’acord amb la inflació prevista, que és del 0,8%.

La branca de jubilació ingressarà més per cotitzacions però també haurà de pagar un 9,2% en pensions

Pel que fa a les despeses, el Fons confia aconseguir una millora de la gestió que suposi una reducció de l’1,57% en comparació al pressupost del 2019. Un punt a destacar és que, des de l’entitat, s’estima que s’assolirà una nova disminució del que es paga en comissions de gestió a les entitats financeres. Així, la partida prevista per aquest concepte és de 3,37 milions, fet que suposaria uns 346.000  euros menys que la que quedava reflectida als comptes del 2019.

Cal tenir present, però, que una part de la despesa prevista podria no acabar executant-se. I és que, dins dels 7,2 estimats, hi figura la inversió necessària en un projecte que fa temps que apareix als pressupostos del fons però que, fins ara, no s’ha realitzat: l’enderroc de l’antiga clínica de Santa Coloma. Els comptes preveuen una partida d’1,456 milions d’euros per a un edifici que “va ser adquirit per la CASS l’any 1974 i es troba en desús des de fa més de 20 anys”, fet que fa que hagi patit “un deteriorament progressiu”” així com “actes vandàlics i la incursió a l’interior (...) per part de persones de manera esporàdica”.

Segons el document, presenta “un risc per la seguretat pública i genera queixes per part dels veïns”. Tot i això, a la intervenció per enderrocar-lo “podria estar supeditada a la construcció prèvia d’unes proteccions contra la caiguda de blocs rocosos”. L’any 2017 es va encarregar un estudi per avaluar alternatives però “la complexitat de les actuacions a realitzar estan obligant a replanificar-ne l’execució”. Per tant, la partida hi és, però no és segur que s’acabi fent i, en aquest cas, les despeses baixarien i, per tant, s’incrementaria la quantitat que es podria enviar cap al fons de reserva pròpiament dit.

Etiquetes

Comentaris

Trending