Jocs de mans bancaris

h

helena anillo

Comentaris

Jocs de mans bancaris.
Jocs de mans bancaris. HELENA ANILLO

La condemna a Andbank evidencia que les entitats bancàries juguen tot sovint amb el desconeixement dels clients. Però tot sovint, també, ho fan, justament, aprofitant-se de dit desconeixement.

Comentaris

Trending