Les dificultats amb el gestor informàtic de la història clínica

M

Martín Blanco

Comentaris

La complexitat de la història clínica compartida.
La complexitat de la història clínica compartida. MARTÍN BLANCO

Menys mal que la informàtica es basa sols amb codis formats per zeros i uns, sinó la complexitat que es dona per exemple en el gestor de la història clínica compartida seria encara molt pitjor. O així és com ho veu Martín Blanco en la seva vinyeta.

Comentaris

Trending