Uns viatges ‘de justícia’

Tibada d’orelles del Tribunal de Comptes al Consell Superior per contractar serveis de forma recurrent a una mateixa agència superant el límit previst i sense justificar la concurrència d’ofertes

El Tribunal de Comptes ha hagut de fer una tibada d’orelles al Consell Superior de la Justícia per contractar viatges sense ni tan sols passar per un procés de demanda d’ofertes i, per tant, sense fomentar la concurrència tal i com la legislació obliga a partir d’una certa quantitat dinerària. L’ens fiscalitzador comptable posa de relleu aquesta circumstància en l’informe recentment elaborat i que fa referència a l’exercici 2019.

L’òrgan que vetlla pel compliment de les normes comptables posa de relleu en el seu informe que la cúpula judicial va contractar prestacions de serveis a una agència de viatges de forma recurrent durant l’exercici per un import de global final de 17.875 euros. “Atès que aquest import supera el màxim establert a l’article 54.2 de la Llei de contractació pública, s’hauria d'haver optat per la concurrència d’ofertes”, remarca el Tribunal de Comptes.

Però no va ser així. Ben al contrari, segons que fa constar l’ens de fiscalització, es va procedir a “una adjudicació directa, sense que a través d’informe tècnic previ es justifiqui adequadament que podia acollir-se a aquesta forma d’adjudicació”. Aquesta no és la única incidència que fa constatar l’òrgan de fiscalització, que tampoc no és que ‘matxaqui’ molt la cúpula judicial. Si deixa clar que el Consell Superior no disposa d’un registre de contractes tal com està previst en l’article 65 de normativa sobre contractació pública.

Comentaris (5)

Trending