Ricard Alonso // Candidat a la CASS per la branca assalariada

“Hem de ser capaços entre tots de consensuar una reforma de les pensions que serà vital per a tots”

Nascut a Andorra el 1976, Ricard Alonso Prieto està casat i és pare d'una nena. Treballa dins del sector de la banca i, entre les seves aficions hi ha el viatjar i els esports en general.

Ricard Alonso
Ricard Alonso

Entre les 10 llistes a les eleccions de la Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS) a la branca dels assalariats hi ha la candidatura de Ricard Alonso, amb Jorge Rubio com a suplent. En el seu full de ruta es contempla ajustar les despeses, donar més rigor a les eines de les que ja es disposen, fer un control més exhaustiu de les baixes mèdiques i més transparència.

Què l’ha impulsat a presentar la seva candidatura?

El saber que i com es fan les coses dins de la CASS,  per així ajudar a millorar les condicions dels assalariats i donar la nostra visió dins d’aquest Consell d’Administració.

Dins del marc de les prerrogatives que atorga la Llei 17/2008 al Consell d'Administració de la CASS en el seu art. 47; quines accions realitzareu per fer aportacions pels treballadors?

Som els representants dels assalariats, per la qual cosa, un cop tinguem tota la informació sobre la taula, s'haurà de fer una revisió exhaustiva perquè els assalariats en puguem sortir més beneficiats.

Uns representants en minoria al Consell d'Administració de la CASS, quin pes específic poden tenir per influir en alguna decisió?

Estem en minoria, però això no vol dir que no puguem aportar les necessitats dels assalariats dins del Consell d’Administració.

Sent l'única elecció al país on tothom pot votar, sigui quina sigui la seva nacionalitat, com s'explica que a cada elecció creixi el nombre de llistes i tinguem una participació tan baixa?

El fet que en cadascuna de les eleccions creixi el nombre de llistes, creiem que ve donat perquè cada vegada es dona més a conèixer la possibilitat de poder participar en prendre unes decisions (tot i estar en minoria) que afecten i afectaran en el nostre futur.

D'altra banda, la baixa participació creiem que ve donada perquè hi ha molta gent que al ser minoria al Consell d’Administració, creuen que anar a votar és una pèrdua de temps, i segons el nostre parer, no és així.

“S'ha de ser conscients de la situació en la qual estem, així que s'hauran de prendre mesures que segurament no seran del gust de tots”

La CASS continua sent propietat dels cotitzants o és un instrument financer del Govern amb un botí de milers milions d'euros?

Sense cap dubte continua sent propietat dels cotitzants.

Quines millores operatives de la CASS creu que s'haurien d'implementar per funcionar millor?

Tal com estem dient a la nostra campanya, s’haurien d’ajustar les despeses, donar-li més rigor a les eines de les que ja disposem, fer un control més exhaustiu de les baixes mèdiques i més transparència.  

També volem donar més accessibilitat a la CASS per part dels assalariats, sigui de forma telemàtica o presencial, però que estiguin ben assabentats del dia a dia de tots els temes que els afecten i que també el Consell d'Administració estigui assabentat de les seves preocupacions, per així poder donar-li resposta.

Quina valoració fa de les propostes presentades per a la reforma del sistema de pensions?

S'ha de ser conscients de la situació en la qual estem, així que s'hauran de prendre mesures que segurament no seran del gust de tots, però el primer que farem si entrem al Consell d'Administració, és revisar-les a fons una per una per tal d'arribar a un consens amb totes les parts implicades.

Quines altres mesures proposaria per reformar el sistema de pensions?

Primer haurem d'analitzar les 14 mesures que hi ha sobre la taula i així poder proposar-ne de noves, si així s'escau.

És realment factible una reforma consensuada?

En els moments en què estem, hem de ser capaços entre tots de consensuar una reforma que sera vital per a tots.

Caldria una consulta a la ciutadania per validar la reforma?

Sí que creiem que s'hauria de fer una consulta ciutadana per validar aquesta reforma, de la mateixa manera que ens agradaria una participació més alta en aquestes eleccions.

Etiquetes

Comentaris (5)

Trending