Sergi Vendrell \\ Candidat col·legi assalariats de la CASS

“El nostre objectiu és crear una CASS, àgil, sostenible, de qualitat i més còmoda per l’usuari”

Sergi Vendrell Guevara va néixer a Barcelona el 1976, viu en parella i té un fill de cinc anys. És tècnic superior en electromecànica i Project Manager en HVAC. Actualment cursa estudis superiors d’Administració i Direcció d’empreses. Va arribar a Andorra fa 23 anys per treballar com a responsable de contracte d’instal.lacions a Crèdit Andorrà. Ara ho fa a Gasopas. Es considera una persona inquieta, molt treballadora, humil i afirma que el seu pilar fonamental és la famíla. Les seves aficions són, per aquest ordre, la muntanya, la bicicleta i viatjar.

Sergi Vendrell.
Sergi Vendrell.

El col·legi dels assalariats torna a ser, un cop més, el que més candidatures ha rebut per a les dues places dins del consell d’administració. Un dels aspirants és Sergi Vendrell, amb Amaia Navarro com a suplent. Entre les propostes que incorpora hi ha la d’impulsar una comunicació directa amb el cotitzant o impulsar una generalització del règim del tercer pagador per a tot tipus de despesa mèdica.

Què l’ha impulsat a presentar la seva candidatura?

És vocacional; m’apassiona tot el que està relacionat amb el món de l’economia i, si a sobre, li sumem que amb aquesta candidatura puc ajudar a millorar la sanitat pública del país, la motivació és per partida doble. Un cop ho tenia decidit, no vaig dubtar a formar equip amb  l’Amaía Navarro, que és una persona molt treballadora, capacitada i a qui li agraden les coses ben fetes. Ho vaig tenir molt clar.

Dins del marc de les prerrogatives que atorga la Llei 17/2008 al consell d'administració de la CASS en el seu art. 47; quines accions realitzarà per fer aportacions pels treballadors?

Volem apropar-nos als problemes econòmics, socials i sanitaris de la ciutadania Obrirem una línia de contacte directe amb els cotitzants, per WhatsApp o correu electrònic. També estem disposats a escoltar tots i cadascun dels neguits dels ciutadans; exposar-los al consell d’administració i treballar per solucionar-los.

“Som partidaris que la cotització d’assalariats i empresaris ha d’anar directament a cobrir pensions, en canvi la sanitat pública s’ha de pagar amb les partides d’impostos”

Uns representants en minoria al consell d’administració de la CASS, quin pes específic poden tenir per influir en alguna decisió?

Som conscients que les dues candidatures d’assalariats representen un 25% del consell, però això no ens ha d’impossibilitar treballar per revertir la situació. Creiem que si som part activa i fem bona feina aportant propostes resolutives i emprenedores, per lògica, hauríem de comptar amb el suport de la resta de membres.

Sent l’única elecció al país on tothom pot votar, sigui quina sigui la seva nacionalitat, com s'explica que a cada cita creixi el nombre de llistes i hi hagi una participació tan baixa?

És una llàstima. El ciutadà hauria d’utilitzar el dret a vot, ja que incrementar el número de sufragis a cada elecció significa una major representació. Estem rebent imputs de molts ciutadans que ens transmeten el seu neguit. Aquest motiu és detonant per impulsar noves candidatures. Nosaltres proposem el vot electrònic i poder exercir el presencial en cap de setmana. No entenem per què, a data d’avui, el sistema segueix sent anacrònic. Creiem que s’ha de donar totes les facilitats.

La CASS continua sent propietat dels cotitzants o és un instrument financer del Govern amb un botí de milers milions d'euros?

La CASS és i serà dels cotitzants. No ens podem oblidar que Govern té un paper molt important i substancial que és l’aportació que fa a través dels impostos i del pressupost general de l’Estat. Som partidaris que la cotització d’assalariats i empresaris ha d’anar directament a cobrir pensions, en canvi la sanitat pública s’ha de pagar amb les partides d’impostos. És aquesta darrera partida la que ha d’optimitzar el pressupost.

Foto 4
Vendrell és un apassionat dels esports de muntanya.

Quines millores operatives de la CASS creu que s'haurien d'implementar per funcionar millor?

Estem convençuts que portant a terme una bona gestió i optimització dels recursos del nostre sistema sanitari, minimitzarem les pujades de les cotitzacions i el fet d’haver d’allargar la vida laboral a qui no ho desitgi. Promourem altres solucions. Proposem dotar amb més recursos el departament d’Inspecció, per tal d’agilitzar l’avaluació i així poder optimitzar les baixes mèdiques i erradicar la despesa extra que suposa la visita prèvia al metge preferent. També sabem que moltes famílies passen moments difícils i per això creiem que el tercer pagador s’ha d’implementar en totes les despeses mèdiques. Altres idees que tenim són fer revisions de càncer de mama abans dels 45 anys, habilitar el màxim possible de tràmits en línia, crear un centre residencial al país per a persones amb problemes de dependència a substàncies tòxiques, que reduirà la despesa evitant les derivacions i els ingressos terapèutics fora d’Andorra. A la vegada, volem incorporar prestacions directes en la lluita contra el càncer així com la cobertura al 100% i incloure a la cartera de serveis les malalties reconegudes per l’OMS.

Quina valoració fa de les propostes presentades per a la reforma del sistema de pensions?

Les darreres propostes beneficien a sectors en concret. Creiem que és un tema prou important i que abans d’apujar el tipus de cotització, s’ha de fer valoració d’altres factors socials i macroeconòmics que poden afectar directament al poder adquisitiu dels ciutadans i a la sostenibilitat de les empreses.

Quines altres mesures proposaria per reformar el sistema de pensions?

Volem un model equitatiu i proporcional, on empresaris i assalariats cotitzin en funció de la seva renda. S’ha d’arribar a un consens conjunt. No obstant creiem que si optimitzem i sanegem els excessos de la sanitat pública, arribarem a una eficiència econòmica i ens beneficiarem tots.

“Estem convençuts que portant a terme una bona gestió i optimització dels recursos del nostre sistema sanitari, minimitzarem les pujades de les cotitzacions i el fet d’haver d’allargar la vida laboral”

És realment factible una reforma consensuada?

Abans de prendre decisions i fer propostes que afavoreixin un sector o l’altre, s’ha de treballar mitjançant una comissió on estiguin representades totes les parts de la ciutadania (assalariats, pensionistes, empresaris i Govern). És un tema prou important per a treballar-lo conjuntament tot el temps que calgui.

Caldria una consulta a la ciutadania per validar la reforma?

Som partidaris d’utilitzar el dret a vot en aquestes eleccions i escollir la candidatura que més representi a la ciutadania. Creiem que hi ha altres temes no menys importants que la reforma del sistema de pensions. La solució més convenient és oferir una candidatura que vetlli per als interessos dels cotitzants.

Té quelcom més a afegir o alguna proposta del programa a comentar?

Tenim ganes de treballar per als ciutadans, amb transparència, perquè estiguin al dia i que ens puguin donar el vostre punt de vista en totes les decisions que prenguem. Aquesta candidatura és de tots els ciutadans i nosaltres serem la teva veu. El nostre objectiu és crear una CASS, àgil, sostenible, de qualitat i més còmoda per l’usuari. Anticipar-nos a qualsevol canvi social i econòmic per tal de mantenir una despesa lineal i progressiva, assegurant el futur i el benestar de tots els ciutadans.

Etiquetes

Comentaris (10)

Trending