Toc d'atenció a la CASS de les empreses i els autònoms per l'atenció telefònica

La parapública tanca el tercer trimestre amb un dèficit de 18,2 milions a la branca general

David Caubet ha presentat l'enquesta de la CASS aquest dimecres.
David Caubet ha presentat l'enquesta de la CASS aquest dimecres.
L'enquesta de satisfacció de la CASS 2019 recull una millora de l'empatia amb el client. Tot i això hi ha hagut un toc d'atenció de les empreses i els autònoms per l'atenció telefònica arran del canvi legislatiu a la llei dels autònoms. Des de la parapública reconeixen que els canvis normatius, els afecten per la seva complexitat i que hi hagut trucades a les quals no han pogut donar resposta.

La tercera enquesta de satisfacció de la CASS s'ha fet amb 650 trucades als afiliats i 250 als declarants entre els mesos de setembre i octubre i la satisfacció global és de mitjana un notable. El director de comunicació, relació amb l'assegurat i mètodes de la CASS, David Caubet ha explicat que hi ha hagut un descens en la valoració d'àmbits com el coneixement, l'amabilitat i l'efectivitat en l'atenció telèfonica per part dels declarants, que són els empresaris i els autònoms. "Qualsevol canvi legislatiu ens afecta notablement perquè hi ha noves consultes i nous dubtes i la CASS ha de donar una resposta ràpida i bona", ha dit

La satisfacció mitjana dels afiliats  és d'un 7,1 sobre 10, mentre que la dels declarants  és superior, amb un 7,2, augmentant fins a tres dècimes respecte a l'any anterior. Entre els afiliats, la puntuació més alta és en l'atenció al personal (7,3), la gestió dels volants de desplaçament (7,3) i la gestió de l'atur de treball (7,2) però suspenen la gestió d'incidències amb un 4,5.

Els declarants, per la seva part, puntuen amb les millors notes a la pàgina web (7,4), la gestió en l'alta i la baixa dels treballadors i empleats (7,4), i la gestió de les baixes de treball (7,1). De la mateixa manera que els afiliats, la nota més baixa és per la gestió d' incidències amb un 5.

La satisfacció global és manté estable entre els afiliats i millora entre els declarants. Les principals incidències entre els afiliats són els controls de baixes i les prestacions no cobertes i entre els declarants més control de les baixes. "És un dels temes més dificils de la CASS i el més complicat també de valorar, ha afegit Caubet. Entre els afiliats, la satisfacció global amb la parapública és més gran també entre les persones majors de 55 anys.

Creixen els assalariats i el deute

El Consell d’Administració de la CASS ha aprovat aquest dimarts la liquidació de comptes del tercer trimestre de l'any, que s'ha tancat amb un dèficit de 18,2 milions d’euros en la branca general i un superàvit de 32 milions d’euros en la de jubilació

Els ingressos de la CASS han augmentat a causa de l’increment del nombre d’assalariats i treballadors per compte propi. Així el nombre d'assalariats creix; en relació als 9 primers mesos de 2018 en un 3,1%  Al mes de setembre consten 40.034 persones registrades com a assalariades a la CASS, un 2,3% més de les que hi havia registrades el mateix mes de 2018. Els cotitzants per compte propi són  6.616, un 2,1% mes dels que constaven registrats el setembre del 2018.

A la branca jubilació, l’augment del nombre de pensionistes en relació al 2018 ha estat del 4%, havent-se registrat 13.326 pensionistes al setembre: 11.732 pensionistes de jubilació i 12 capitals de jubilació; 3.092 pensionistes de viduïtat de les quals 72 de temporals. Les despeses de la branca general són de 118 milions d'euros per uns ingressos de 99.

 

 

 

 

Etiquetes

Comentaris (1)

Trending