Subhasten el terreny on estan bastits els controvertits edificis Terres de Cibós, a Sant Julià

El preu de sortida de la parcel·la més els 45 apartaments que hi ha repartits en dues promocions que al seu dia va fer l’empresari Josep Maria Loan, en fallida, és de poc més de 6 milions d’euros

Imatge d'un dels edificis, a la carretera de la Rabassa.
Imatge d'un dels edificis, a la carretera de la Rabassa.
Les controvertides promocions Terres de Cibós, a la carretera de la Rabassa, a Sant Julià, surten a subhasta. La saig que gestiona la fallida de l’empresari Josep Maria Loan, de comú acord amb la batlle que la controla, han decidit posar a la venda el terreny on estan bastits els dos edificis, entre els quals sumen 45 apartaments que, això sí, estan autoritzats com a aparthotels, no pas com a habitatges ordinaris.

Aquestes promocions s’han fet malauradament ‘famoses’ pel que fet, formant part dels actius d’una fallida, els arrendataris han tingut nombrosos problemes amb el manteniment dels apartaments i els serveis comunitaris que s’ofereixen. Els darrers temps, però, la situació hauria millora sensiblement, tot i que hi ha alguns aspectes i serveis de la promoció que continuen sense funcionar, almenys no del tot bé. 

Es deuen més de 47.000 euros en tributs comunals mentre que pels béns que hi ha arrendats -apartaments, places d'aparcament o trasters- s'haurien d'obtenir 18.000 euros mensuals

De fet, per exemple, la saig que gestiona la fallida, en publicar la subhasta que està prevista que se celebri el 14 de gener, ja avisa per exemple que la cisterna de gasoil està actualment inutilitzada per mostrar algun desperfecte, i que el cost de reparació ha estat establert en la suma de 8.471,82 euros segons pressupost de data 21 de novembre de 2019. Ara per ara s’hi ha instal·lat un dipòsit provisional. A més a més, les unitats immobiliàries no estan al corrent de pagament de diversos tributs comunals. El deute puja a 47.394,08 euros.

Segons la taxació que s’ha fet dels béns immobles a subhastar, això és la parcel·la més els apartaments que hi ha bastits al damunt, el preu del conjunt és de 6.774.000 euros. Davant d’aquesta taxació, i seguint allò que estableix la legislació, el preu de sortida ha estat fixat en 6.096.600 euros, per la qual cosa les persones que vulguin participar en la subhasta han de presentar un resguard que justifiqui que han formalitzat l’ingrés de l’import corresponent al 15% del tipus de sortida del bé que es pretén subhastar, és a dir de l’import de 326.857,27 euros. El bé a subhastar forma part d'un paquet que ostenta Vall Banc.

En l’edicte de subhasta, publicat recentment, també s’informa que els dos blocs mencionats, els quals han estat autoritzats, tal i com ha estat mencionat, estan composts de quaranta-cinc apartaments destinats a aparthotel (21 apartaments el bloc A i 24 apartaments el bloc B), 53 places d’aparcament i 54 trasters. A dia d’avui per les unitats immobiliàries arrendades, que n’hi ha moltes que encara estan ocupades, s’hauria de percebre la suma total de 17.948,06 euros. No obstant això, i degut als problemes que hi ha hagut, diversos llogaters fa temps que van deixar de pagar les mensualitats que corresponia, situació que darrerament s’intenta revertir. 

-

Relacionat

Els veïns de Terres de Cibós esperen una millora amb l’arribada d’una administració immobiliària
-

Relacionat

La difícil (o no) missió de gestionar una fallida amb persones vivint en un bé embargat
-

Relacionat

Recopilen informació sobre l’actuació de la saig als edificis Terres de Cibós per dur-la a la Batllia
-

Relacionat

Els veïns de Terres de Cibós es continuen sentint desemparats
-

Relacionat

Vint-i-cinc veïns dels edificis Terres de Cibós de Sant Julià demanen la intervenció del Raonador
-

Relacionat

“No demanem viure en un palau, però sí uns mínims”

Comentaris (2)

Trending