La bretxa salarial entre homes i dones va ser de 440 euros el 2020

És més marcada en el sector privat que en el públic i les treballadores guanyen de mitjana 1.903 euros nets al mes

La bretxa laboral és més important en el sector privat.
La bretxa laboral és més important en el sector privat. ARXIU

La remuneració mensual estimada dels assalariats per a l’any 2020 és de 2.130 euros nets per a un treball de 39,4 hores setmanals habituals i 31,1 hores setmanals efectives de mitjana, representa un 1,1% més que al 2019 (2.107 euros nets) . Les dones assalariades guanyen de mitjana 1.903  euros nets al mes i la mitjana dels homes assalariats és de 2.340 eurps nets, cosa que representa una bretxa salarial aproximada de 440 euros. L'enquesta també mostra les diferències salarials entre sector públic i privat

Així, al sector públic la diferència del que cobren homes i dones és de 330 euros (2.810 euros de salari mitjà pels homes i 2.480 euros per a les dones), mentre que al privat s'enfila fins als 539 euros (2.258 euros de salari mitjà el homes i 1.719 euros les dones). Segons les dades facilitades aquest dijous pel departament d'Estadística del Govern,  l’anàlisi de la remuneració mitjana mensual estimada destaquen els directius i tècnics com ocupació, els treballadors del sector financer i de la construcció, ocupats amb estudis superiors, assalariats del sector públic i parapúblic, treballadors a jornada laboral completa, assalariats amb un tipus de contracte indefinit, personal amb una antiguitat en l’empresa de més de deu anys.

Quan a la distribució de les remuneracions, el 40% de la població guanya entre 1.497 euros i 2.402 euros  (35,8% de la massa salarial), el 30% de població guanya menys de 1.497 euros  (16,7% de la massa salarial), i el 30% restant guanya més de 2.402 euros (47,5% de la massa salarial).  

Els homes tenen una concentració relativa més elevada en remuneracions altes que les dones. Així, el 37,2% dels homes ingressen més de 2.402 euros  nets al mes, enfront del 22,2% en el cas de les dones. En les remuneracions més baixes passa el contrari: el 39,6% de les dones obtenen una remuneració inferior a 1.497 euros nets al mes, respecte al 21,1% dels homes. 

Etiquetes

Comentaris (1)

Trending