SDP posa el crit al cel amb l’increment “excessiu” que proposa el Govern en les quanties d’algunes taxes previstes a la llei de l’INAF

Comentaris

  • El conseller general Víctor Naudi ha presentat dues esmenes per tal de modificar alguns dels canvis que l’executiu planteja a través de diverses variacions que es preveuen en la normativa que regula el funcionament del supervisor financer del país
Socialdemocràcia i Progrés (SDP) denuncia l’increment de les quantitats en matèria de taxes que el Govern pretén aplicar a través d’una modificació en curs de la Llei de l’Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF). Per aquest motiu, la formació representada al grup mixt ha presentat dues esmenes a l’articulat per deixar sense efecte un dels preceptes previstos i per rebaixar una de les quanties establertes. “El que no ha agradat als progressistes és la tònica general de la revisió de taxes que proposa el projecte de llei perquè implica un augment molt elevat respecte a les taxes preexistents”, afirma la formació en un comunicat. El conseller general per SDP Víctor Naudi ha presentat dues esmenes al Projecte de llei de modificació de la llei 10/2013 del 23 de maig, de l’INAF. La primera esmena proposa suprimir l’article 23 del projecte de llei amb la finalitat de deixar sense modificació l’actual article 38 de la llei. El portaveu progressista proposa aquesta supressió en la mesura que el text del Govern suposa un increment del màxim de les taxes referides del 1.000% al 1.250%. Amb l’increment proposat pel Govern les taxes passarien de tenir un màxim de 10.000 euros i de 4.000 euros, a tenir-los de 100.000 euros i de 50.000 euros respectivament. A l’entendre del conseller general d’SDP aquest increment “sembla excessiu”. Víctor Naudi assenyala també, en la motivació de la seva esmena que hi ha coincidència entre els fets generadors de la taxa per a la creació d’una nova entitat operativa del sistema financer i la taxa corresponent als processos d’autorització prèvia o inscripció a l’INAF. La segona esmena presentada pel conseller general d’SDP proposa modificar el punt 4 de l’article 25 amb la finalitat de reduir la taxa per la sol.licitud d’autorització d’inici d’activitat d’una entitat asseguradora o reasseguradora. Concretament proposa reduir dels 15.000 euros proposats pel Govern a 10.000 euros aquella taxa.

Comentaris

Trending