Porten a la Batllia la sanció imposada a una saig per diferents queixes

La ‘reprimenda’ acordada per la cambra disciplinària és lleu i té a veure, entre altres coses, amb la gestió dels edificis de Terres de Cibós, a Sant Julià

-
-
La saig que, entre moltes altres coses, té assignat el control de la fallida de l’empresari que va promoure la urbanització Terres de Cibós, ha portat a la Batllia la sanció que li va imposar el mes d’octubre l’òrgan disciplinari que avalua i resol les queixes que es reben per les actuacions que duen a terme els executors públics. Malgrat que la sanció seria relativament lleu, segons que han explicat diferents fonts, la fedatària pública no hi està d’acord i, a més, no vol que es confirmi perquè l’acumulació d’amonestacions i altres pot derivar en més conseqüències.

La sanció decidida al seu dia per l’òrgan disciplinari dels saig té a veure, entre altres coses, amb la gestió relativa als dos blocs de la carretera de la Rabassa, que formen part dels actius d’un empresari que es troba en situació de fallida. Els veïns es van queixar pel tracte rebut per part de la saig i la suposada deixadesa amb la qual els tractava com a arrendataris dels apartaments de la promoció. 

Malgrat que la saig va delegar algunes tasques en altres professionals, sempre amb l’autorització de la batlle responsable de la fallida, per millorar la gestió, les queixes es van anar acumulant i d’aquí, en part, l’acumulació de queixes i l’actuació de l’òrgan disciplinari. Una vegada confirmada la sanció per l’òrgan en qüestió, la saig implicada ha decidit recorre en contra de dita decisió davant de la secció administrativa de la Batllia, que ja ha admès a tràmit la demanda presentada.

Comentaris

Trending