Tres de les torres del Clot d’Emprivat ja estan embrancades a la xarxa d’aigua de Capesa

S’ha buscat una fórmula acceptada pel comú i pel Govern per facilitar als majestuosos edificis la connexió definitiva malgrat que encara no s’hagin atorgat cèdules d’habitabilitat

Torres al Clot d'Emprivat.
Torres al Clot d'Emprivat. Toni Solanelles

Tres de les torres que s’estan construint -o en aquests casos, acabant de construir- a la zona del Clot d’Emprivat, a Escaldes, ja estan formalment embrancades a la xarxa d’aigua de Capesa, la companyia subministradora de la parròquia. És la connexió definitiva malgrat que legalment encara no està donada d’alta. I és que fins que no hi ha atorgades cèdules d’habitabilitat, i no ho estarien, oficialment no hi pot haver un embrancament definitiu. Però tot sovint els immobles, especialment quan són tan grans, han de fer proves ‘reals’.

És a dir, segons les fonts de Capesa consultades, la connexió física, l’embrancament tècnic, s’ha dut a terme però el que no s’ha fet és obrir el dossier administratiu. Què vol dir això? Que Capesa no cobra l’aigua que les constructores i les promotores immobiliàries estan usant per les proves que necessitin fer. Si la cobressin, estarien contradient la legislació en la matèria. I aquesta és la fórmula que han pactat amb comú i Govern perquè els promotors puguin salvar la necessitat de provar el sistema intern de canonades.

Un vehicle dels bombers a la zona on està previst el simulacre.

Relacionat

Un simulacre dels bombers per les torres del Clot d’Emprivat pot comportar alteracions en el trànsit

A més, segons que expliquen fonts properes a Capesa, en alguna de les torres s’estan trobant, en fer les proves reals, que sorgeixen múltiples falles. “Es subcontracten empreses que tot sovint són de fora i treballen a preu fet i més sovint del que hauria de ser fan uns muntatges que els han d’acabar retocant per poder-los solucionar empreses del país que inicialment havien estat desestimades per treballar en els projectes”. Tant els embrancaments d’aigua corrent per a ús humà com el de les instal·lacions antiincendis dels edificis estan fets.

Com han remarcat les fonts consultades, arriba un moment del procés constructiu que ja no n’hi ha prou amb la connexió d’obra. I per això s’ha de fer la connexió sense expedient administratiu. Una vegada posat en marxa el servei es fa una mena de facturació ad hoc perquè formalment sense la cèdula, com s’ha dit, no es pot cobrar. Per cert, que hi ha dos conceptes bàsics en dita facturació: la quota de servei, que és un fix trimestral i el consum específic, que també es cobra cada tres mesos però que va en funció, òbviament, de la despesa.

Comentaris (8)

Trending