Toc d’atenció al comú d’Andorra la Vella per prorrogar ‘sine die’ contractes d’asseguradores

El Tribunal de Comptes adverteix que la corporació fa adjudicacions directes després de la consulta de preus per imports inferiors a 30.000 euros quan la llei preveu que aquesta fórmula només s’empri per sota dels 7.500 euros

Edifici del comú d'Andorra la Vella.
Edifici del comú d'Andorra la Vella. Tony Lara / Comú d'Andorra la Vella

Tibada d’orelles al comú d’Andorra la Vella per anar allargant de forma tàcita els contractes que té establerts amb diferents companyies asseguradores. L’advertència s’escau en el marc de l’informe del Tribunal de Comptes relatiu a l’exercici 2019 que s’acaba de tramitar davant el Consell General. Aquest no és l’únic toc que emet l’ens fiscalitzador a la corporació de la capital en matèria d’adjudicacions o contractacions directes.

El Tribunal de Comptes alerta en el seu informe relatiu a Andorra la Vella que els contractes d’assegurances de què disposa el comú són prorrogats tàcitament, any a any, sense que constin procediments que respectin els principis de publicitat i concurrència que han de regir la contractació pública i superant els terminis màxims per quals poden ser contractats. El total de primes satisfetes durant el 2019 va arribar a la quantitat gens menyspreable de 341.173 euros.

L’esmentat mecanisme d’allargament dels contractes contravé la legislació en la matèria. I tampoc s’ajusten a la Llei de contractació pública algunes contractacions directes que la corporació fa. En aquest sentit, l’ens fiscalitzador posa de relleu en el seu informe relatiu al 2019 que el comú té implantat un procediment, regulat a la seva ordinació pressupostària, pel que els contractes d’import inferior a 30.000 euros s’adjudiquen de forma directa prèvia consulta de preus a diferents empreses.

Aquest procediment, com deixa clar el Tribunal de Comptes en el seu informe, no respecta les limitacions legislatives pel que fa als contractes de subministraments i els contractes de serveis. Així, per raó de quantia la Llei de contractació pública limita la contractació directa als subministraments menors a imports inferiors a 7.500 euros i en el cas dels serveis i assistències tècniques l’import per sota del qual es pot fer la contractació directa se situa en 12.000 euros. En tot cas, en els dos escenaris lluny dels 30.000 euros que, almenys al 2019, tenia establerts el comú d’Andorra la Vella.

Comentaris (3)

Trending