El sentinella del medi ambient

El projecte Observatori Sentinel, iniciat l'any 2020 donarà ben aviat els resultats de les primeres observacions a la vall de l’Estanyó, a la parròquia d'Ordino

Comentaris

Zona on s'efectua l'estudi.
Zona on s'efectua l'estudi. ANDORRA RECERCA + INNOVACIÓ

L'any 2020 es va posar en marxa un projecte de recerca anomenat Observatori Sentinel a la vall de l’Estanyó al Parc natural de la vall de Sorteny. Es tracta d’un dispositiu interdisciplinari de recerca a llarg termini (LTER) sobre el medi ambient i les interaccions home-medi. El dispositiu està basat en el protocol Orchamp del projecte Sentinelles des Alpes pilotat pel Centre National de la Recherche Scientifique de França i coordinat pel Laboratoire d’Écologie Alpine (LECA) de la Université Grenoble Alpes.

Els primers resultats es coneixeran ben aviat, segons han anunciat els responsables de l'estudi. L'objectiu d’aquest seguiment és estudiar a llarg termini, en un gradient altitudinal, la dinàmica espacial i temporal dels ecosistemes de muntanya. Les zones de muntanya constitueixen llocs idonis per estudiar l’impacte del canvi climàtic sobre els ecosistemes perquè hi tenen lloc fortes variacions tèrmiques en distàncies curtes. Els gradients altitudinals són els indrets d’experimentació naturals més òptims per avaluar i mesurar les respostes ecològiques de la fauna i de la flora al davant de les influències geofísiques.

Es van instal·lar cinc placetes de seguiment de 30 x 30 metres, separades per uns 200 metres de desnivell, entre els 2000 i 2800 metres d’altitud i es van efectuar els primers inventaris forestals. A la zona ja estaven en marxa altres tipus d’estudis científics com l’estudi del funcionament ecològic del llac de l’Estanyó, el seguiment de la dinàmica de la mollera i parcel·les d’estudi de la producció de cossos fructífers i la fenologia i estructura de la comunitat fúngica, entre altres.

Alguns seguiments es faran anualment, d’altres cada tres, cinc o set anys. Aquest observatori a llarg termini i pluridisciplinari està obert a tots els actors de recerca —acadèmics o no acadèmics— al voltant d’un objectiu comú: comprendre millor en el temps i l’espai la dinàmica acoblada entre el clima, l’ús del sòl i la biodiversitat dels ecosistemes de muntanya. Cal tenir en compte que els territoris de muntanya ofereixen la particularitat d'estar a la cruïlla entre valls urbanitzades amb un fort creixement, un declivi agrícola a la muntanya mitjana, una activitat turística important i territoris preservats a gran altitud.

Així mateix, aquest entorn està subjecte a una gran variabilitat topogràfica com també a importants canvis climàtics. A més, els territoris de muntanya es troben al centre dels canvis globals actuals i futurs, a banda de saber com els afectarà el canvi climàtic. D'aquesta manera, l 'observatori Orchamp, posat en marxa l'any 2016, té com a objectiu el seguiment de la dinàmica espacio-temporal d'un conjunt de conques hidrogràfiques per tal d'estudiar i entendre com la biodiversitat i els ecosistemes responen al canvi climàtic en interacció amb els usos.

Etiquetes

Comentaris (2)

Trending