La majoria descarta que els banders portin pistola però ofereix una alternativa “coercitiva”

Demòcrates, Liberals i Ciutadans Compromesos esmenen la llei presentada per Sílvia Calvó i remarquen que només podran fer servir, com fins ara, armes llargues, tot obrint la porta a elements com tàsers o revòlvers de dards anestesiants

La modificació de la llei dels banders està generant un fort debat en alguns aspectes.
La modificació de la llei dels banders està generant un fort debat en alguns aspectes. BANDERS

La comissió legislativa de Política Territorial, Urbanisme i Medi Ambient ja té sobre la taula la modificació de la llei de banders. I amb una patata calenta clau: les armes que podran emprar els membres del cos. Des del ministeri es vol que puguin dur, a banda de l’escopeta, una de curta. Pistola, per ser més clars. Els grups parlamentaris de la majoria no ho veuen tan clar. Al final, tot apunta a una solució de cert compromís: no hi haurà arma curta però sí que s’obriria la porta a altres elements de tipus “coercitiu”, com ara Tasers, porres o pistoles de dards.

Així queda reflectit en les esmenes que des de Demòcrates, Liberals i Ciutadans Compromesos s’han presentat al text i que, just aquest dimecres, s’han de començar a analitzar en comissió. Per que fa a l’article que més polèmica ha generat de la llei -especialment per les diferències constatades entre el ministeri que encapçala Sílvia Calvó, que vol obrir la porta a armar els banders més enllà de les escopetes ja habituals i els tres grups-, els parlamentaris deixen clar la voluntat d’imposar la seva opció.

70850458 707851836357281 7905318115242174471 n

Relacionat

Una arma de doble tall

Així, en una de les esmenes, es capgira en bona part la intenció inicial del Govern. En concret, es toca l’article 13 del projecte legislatiu, que a la vegada modifica el 36 de l’actual llei de banders. Sota el títol “tinença, port i ús de les armes”, s’indica que els membres del cos “poden portar una arma de foc llarga”. És a dir, es tanca la porta a l’ús de pistoles o armes curtes.

A banda, es deixa clar que això només serà possibles en el cas de complir determinades funcions: “capturar i/o sacrificar animals, d'acord amb la normativa vigent, que hagin esdevingut danyosos, nocius o que puguin suposar un perill per a les persones, per als altres animals o per a la seguretat i la salut en general”, “controlar els gossos considerats potencialment perillosos i els animals de la fauna salvatge, segons la reglamentació en vigor” i “realitzar els acompanyaments de caçadors per l'aplicació dels plans de caça, els tirs nocturns o d'altres previstos per reglaments i realitzar les preses de mostres necessàries per dur a terme el seguiment sanitari de la fauna”. El text original del govern preveia un supòsit tipus calaix de sastre parlant d’altres funcions “que determinin les lleis i els reglaments”. Aquest quedarà, si s’aprova l’esmena, suprimit.

Tot i això, sí que s’obre la porta a un altre tipus de material. “Tanmateix, els membres del Cos de Banders poden portar armes que no sigui de foc i que siguin idònies per al compliment de les funcions anteriorment referides”, indica l’esmena presentada. Això, per tant, permetria l’ús, per exemple, de pistoles elèctriques o porres, tot i que en la motivació de la proposta de modificació es vulgui anar cap a una altra direcció, posant l’exemple d’armes amb dards anestesiants.

Un tot-terreny dels banders enmig d'una nevada.

Relacionat

Medi Ambient continua ‘collant’ per armar els banders: fora l’arma curta, ara la pistola elèctrica

En un altre esmena, s’indica que es podran dur “eventualment” els “mitjans coercitius” que siguin autoritzats per reglament. Aquests, però, només es podrien fer servir per a l’exercici de determinades funcions com ara els controls de nit, a les zones frontereres o de seguretat “sempre que sigui en supòsits de legítima defensa, quan són exercides violències o vies de fet contra ells”. Prèviament, caldrà que hi hagi “un advertiment clar i presencial” respecte a la intenció de fer-los servir i donar prou temps per “tenir en compte aquesta advertència”.

La modificació de la llei dels banders està generant un fort debat en alguns aspectes.

Relacionat

El PS obre la porta a què els banders portin arma curta

Que hi haurà debat en la comissió està clar. I és que, més enllà de l’esmena presentada per la majoria, l’ús de les armes per part dels banders també ha estat abordat pels dos grups de l’oposició en les seves propostes de modificació al text. Així, des del Partit Socialdemòcrata, preveuen que els banders puguin portar una arma “ja sigui curta o llarga”. Per la seva banda, des de Terceravia+Unió Laurediana, es proposa un altre redactat per l’article de la discòrdia, el 36 de la llei original. Així, proposen que “excepcionalment” els banders puguin portar “una arma llarga i una arma curta de cinquena categoria per a la sedació química per injecció a curta distància”.

Comentaris (1)

Trending