Liberals s’interessa per una maniobra financera que hauria pogut beneficiar JC Flowers

El fons voltor americà ha recomprat les obligacions convertibles emeses el 2016 per Vall Banc per un valor, llavors, de 70 milions d’euros, i que es va obligar a comprar-les a BPA en el marc del procés de resolució

-
-
Liberals d’Andorra tem que les autoritats financeres del Principat, i en aquest cas l’Agència estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB) hagi protagonitzat una nova maniobra poc clara que acabi beneficiant el fons voltor americà JC Flowers en el marc de la compravenda del banc pont sorgit de Banca Privada d’Andorra (BPA), o el que és el mateix, Vall Banc. Les obligacions convertibles (CoCos) emeses al seu dia per Vall Banc que es va obligar a BPA a adquirir-les pel procés de resolució han estat ara recomprades per JC Flowers. I Liberals vol saber a quin preu i en quines condicions.

L’operació, segons diverses fonts, és molt poc clara i, en funció de com s’hagi dut a terme, podria suposar, en llenguatge planer, una plusvàlua present o, sobretot, futura, per al fons que és el propietari del banc nacionalitzat a partir dels dipòsits considerats bons de BPA. Davant dels interrogants que genera la recompra dels CoCos, el conseller general Jordi Gallardo ha entrat una pregunta que el Govern -o el departament o entitat governamental que escaigui- haurà de respondre per escrit.

La motivació de la pregunta parteix del fet que “segons consta a la resolució de l’AREB de 21 d’abril de 2016, el 100% del capital social de BPA va quedar subscrit i desemborsat per l’AREB, és a dir, que BPA es va convertir en una empresa privada de titularitat pública”. "Segons la mateixa resolució de l’AREB -continua explicitant Gallardo en la pregunta-, BPA va subscriure o va adquirir a Vall Banc, el 100% d’una emissió d’Obligacions Convertibles Contingents (CoCos) per un valor de 70 milions d’euros”.

Després d’això, i gràcies a la publicació en la pàgina electrònica de l’entitat capitanejada per JC Flowers dels estats financers del banc el 2017, “sabem que les obligacions convertibles emeses per Vall Banc i adquirides inicialment per BPA han estat comprades per JC Flowers en data 3 d’abril de 2018”. Per aclarir qualsevol dubte, Gallardo demana a l’executiu si li pot “informar a quin preu i condicions de pagament s’ha produït la compravenda de data 3 d’abril de 2018 entre BPA i JC Flowers”.

Etiquetes

Comentaris

Trending