L’empresa que té recorregut el servei públic de bicicleta elèctrica denuncia un altre tracte de favor a l’adjudicatària

Etna Serveis ha ampliat la demanda perquè a través de la documentació facilitada pel Govern se n’ha adonat que Montre només ha aportat un aval de 6.500 euros quan considera que havia de ser de 65.000

-
-
El plet judicial en relació amb el servei públic de bicicleta elèctrica ha fet un pas més. De fet, qui ha fet un pas més és el demandant, l’empresa que va veure com el Govern no li adjudicava la concessió. Etna Serveis considera en una ampliació de la demanda que l’aval bancari que havia de presentar Montre, el vencedor del concurs, sigui amb la connivència de l’administració o no, no es correspon amb el que fixava el plec de bases. La demanda denuncia que Montre ha garantit sols el 10% del que pertocava i considera que és un tracte de favor més a l’empresa adjudicatària. 

A partir de la contesta feta pels assessors jurídics de Govern a la demanda presentada pet Etna Serveis contra l’adjudicació del servei de bici elèctrica, que s’hauria de posar en marxa la setmana que ve després d’un retard de més de dos mesos, la demandant ha posat de relleu un “fet nou que transgredeix les obligacions que competien a l’adjudicatària en base al contracte de concessió” subscrit amb el ministeri de Medi Ambient. 

L’empresa que no va vèncer el concurs afirma que el contracte establia una garantia del 5% de l’import total, que ascendeix a 1.300.000 euros per deu anys

Citant els documents annexats en la contesta de la demanda per part dels juristes de l’administració, l’empresa demandant recorda que el pacte cinquè del contracte entre Govern i Montre “convé que a la signatura de dit acord l’adjudicatari lliuraria una garantia definitiva del 5% de l’import total de l’adjudicació”. I recorda que aquest import, segons el pacte onzè del mateix contracte, ascendeix a la suma d’1.300.000 euros, “del que es desprèn que l’import de la garantia bancària que devia haver estat presentada per Montre hauria d’ascendir a 65.000 euros”.

Segons la demanda presentada davant la secció administrativa de la Batllia, Etna Serveis denuncia que contràriament a aquells 65.000 euros, el Govern, en un altre dels documents que annexa en la contesta de la demanda, “aporta l’aval bancari presentat per Montre en data 15 de novembre de 2017, que únicament ascendeix a la suma de 6.500 euros”, és a dir, el 10% del que teòricament tocava, i que “té una vigència, com el propi aval indica, des del 17 de novembre de 2017 al 17 de novembre del 2027”.

Per tot plegat, i com recull la demanda presentada per Etna Serveis, “aquesta fiança comporta un greu incompliment de les condicions contractuals del servei públic i a més de ser causa legal de resolució del contracte per contravenció d’una clàusula essencial del mateix, constata una vegada més l’inexcusable tracte de favor concedit a Montre” per part de l'administració sempre, és clar, sota el parer i l'apreciació legals dels responsables i els assessors de la segona de les empreses que es va presentar al concurs.

Govern preveu incrementar la inversió en el pressupost per al 2017 i situar-la en 52 milions

Relacionat

Piquen el crostó al Govern per diferents adjudicacions que no s’ajusten al que demana la llei
-

Relacionat

La Batllia admet estudiar si hi va haver anomalies en l’adjudicació del concurs de la bici elèctrica
-

Relacionat

Pyrénées i Crèdit Andorrà, dues firmes que s’afegeixen al projecte de la bici elèctrica
-

Relacionat

El projecte de la bicicleta elèctrica s’electrocuta
-

Relacionat

El controvertit servei de bicicleta elèctrica es posa en marxa després de Sant Joan

Comentaris

Trending