L’AFA assegura que ha agafat el control d’Assegurances Generals per les dificultats financeres que pateix

A banda de destituir el president i vicepresident del consell d’administració, el supervisor també ha apartat del càrrec de secretari l’advocat Jaume Vila

-
-
L’Autoritat Financera Andorrana (AFA) qualifica de “control especial” la intervenció d’Assegurances Generals i assegura que ha adoptat la mesura, cautelar i provisional, perquè “concorren suficients indicis que comportarien que l’entitat es troba en una situació de dificultat financera”. El supervisor financer i assegurador ha publicat aquest dimecres un edicte al Butlletí Oficial del Principat (BOPA) i també ha publicitat a través de la seva pàgina electrònica una ampliació de la informació.

Al BOPA es deixa clara la destitució provisional de tres membres del consell d’administració de la societat: el president, el vicepresident i el secretari. Alhora, el regulador financer i assegurador confirma en el seu lloc el nou administrador “amb les més àmplies facultats de gestió i administració de l’entitat”. L’edicte el firma el director general de l’AFA, Ramón López, en data 19 d’agost. No fa gran cosa més que confirmar el que l’Altaveu ja va avançar divendres.  “En l’exercici de les funcions i competències que té assignades aquesta autoritat, el proppassat divendres 16 d’agost del 2019, en compliment de la resolució del director general de l’AFA de data 14 d’agost del 2019, es va procedir a executar” un seguit de “mesures de control especial sobre l’entitat asseguradora Assegurances Generals”. 

I les mesures no són altres que “la substitució provisional de l’òrgan d’administració de l’entitat asseguradora” dels membres del consell d’Administració Jaume Calvó (president), Amadeu Calvó (vicepresident) i l’advocat Jaume Vila (secretari). També es publicita la designació de Jordi Torrellas com a administrador especial de l’asseguradora. A través del lloc web s’amplia una mica més la informació en el sentit que demandava el sector, que malgrat les sospites de manca de solvència no tenia clara la intervenció de l’AFA.

Així, el regulador matisa què s’entén per control especial segons la llei. I diu que aquestes mesures estan “destinades a controlar i revertir la situació de deteriorament financer o de gestió de l’entitat que impliquin l’actuació de l’Autoritat Supervisora d’Assegurances i Reassegurances i siguin necessàries per salvaguardar les obligacions que es derivin dels contractes d’assegurança, de reassegurança, així com altres interessos de la mateixa entitat que puguin afectar-ne la solvència o la viabilitat”

El supervisor ha publicat aquest dimecres un edicte al BOPA i una ampliació de la informació al seu lloc web

Així mateix, continua informant el supervisor en el seu lloc web, “la llei estableix que l’AFA ha de dictar mesures de control especial en cas que una entitat d’assegurances es trobi en una situació de deteriorament financer de manera que no compleixi les seves obligacions en matèria de cobertura del capital de solvència obligatori i del capital mínim obligatori, o es trobin en una situació de dificultat financera”.

Finalment deixa clara quina és la motivació de la seva actuació en relació amb la companyia situada al carrer Sant Salvador d’Andorra la Vella quan diu que “en el marc de l’exercici de les seves potestats de supervisió, l’AFA ha detectat que a Assegurances Generals concorren suficients indicis que comportarien que l’entitat es troba en una situació de dificultat financera, fet que ha comportat l’adopció de les mesures de control especial esmentades”, i que l’objectiu de les mesures -per a les quals es remet a l’edicte del BOPA- “és salvaguardar els interessos dels assegurats i dels tercers interessats, així com garantir el normal funcionament de les activitats de l’entitat”.

-

Relacionat

Silenci ‘assegurador’ davant el temor d’un ‘contagi’
El nou administrador, Jordi Torrellas, arribant a les instal·lacions de la companyia.

Relacionat

La primera jornada d’intervenció a Assegurances Generals es tanca sense incidències
-

Relacionat

El sector assegurador feia anys que reclamava al Govern que “posés ordre” a Assegurances Generals
-

Relacionat

Assegurances Generals, intervinguda

Comentaris (1)

Trending