La primera compravenda d’accions de Crèdit Andorrà es formalitza a 700 euros cada participació

Per primer cop entra en l’accionariat de l’entitat una persona -inversora particular andorrana- que n’era aliena i que passa a ostentar el 0,55% dels títols, fins ara en mans de Rosa Pintat

-
-
La primera operació de compravenda d’accions de Crèdit Andorrà que ha permès entrar a formar part de l’accionariat de l’entitat a una persona que n’era fins ara totalment aliena s’ha dut a terme a raó de 700 euros la participació. La junta d’accionistes del banc celebrada a finals d’abril va establir aquest preu de forma general. El 2006, quan els accionistes majoritaris del banc va adquirir els títols que estaven en mans de Caixabank en van pagar 2.000 euros.

Fa poc més d’un mes el consell d’administració de Crèdit Andorrà va donar llum verd a l’operació esmentada. Fins ara, només els accionistes històrics de l’entitat -i quan ha estat el cas, els seus successors- i els treballadors del banc havien pogut accedir a participacions del banc. És el primer cop que una persona privada i totalment aliena a Crèdit Andorrà (Núria Llorens) entra a l’accionariat de l’entitat. 

A nivell global, l’operació pot semblar minimalista. Certament, la nova accionista, que inverteix segons les fonts consultades per una estricta qüestió d’estalvi familiar, ostentarà el 0,55% de l’entitat, el capital social de la qual està dividit actualment en 906.000 accions. Dels títols ara adquirits per Llorens se n’hauria desprès Rosa Pintat. L’operació, segons algunes fonts, feia temps que s’estava gestant o, almenys, hi havia interès per les dues parts. Una per comprar, l’altra per vendre.

Uns quants mesos enrere, grups internacionals s’havien interessat per adquirir un paquet accionarial molt més gran. Fins del 20%. Però no hi va haver acord amb el preu. Els inversors estrangers no estaven disposats a pagar més de 600 euros per títol. I situaven el valor de la participació entre 400 i 600 euros. Els accionistes majoritaris, que els darrers temps han hagut d’absorbir bona part de les accions que estaven en mans dels empleats per salvar els esculls normatius actualment vigents, no van ni voler sentir parlar d’aquella valoració.

De fet, les fonts consultades han assegurat que la primera voluntat de l’entitat era fixar el preu de l’acció al tomb dels 1.200 euros, que ja suposava una davallada molt notable respecte dels 2.000 que se n’havien pagat el 2006 en el marc de l’operació amb Caixabank. No obstant això, l’aplicació d’uns barems tècnics que venen donats per l’homologació internacional van portar Crèdit Andorrà en la darrera junta general d’accionistes del 26 d’abril a fixar el preu de l’acció en 700 euros. 

La darrera junta celebrada a finals d’abril va fixar un preu que es va considerar que era només orientatiu però que és el que s’ha usat per dur a terme l’operació, lluny dels 2.000 euros del 2006

S’assegurava llavors, que aquest preu era només a títol orientatiu i tenint en compte que l’entitat encara ha d’absorbir alguns centenars d’accions que queden en mans de treballadors i que eren considerades d’una classe ja abolida. La primera transacció que s’ha dut a terme des d’aquella assemblea i que té una certa transcendència no tant per la quantitat d’accions si no perquè d’alguna manera s’hagi ‘obert’ el capital social de Crèdit Andorrà a inversors aliens a ell s’ha mantingut en aquells 700 euros.

Fonts consultades han assegurat que la part compradora hauria considerat raonable la taxació atesa la reorganització que està experimentat el banc i que hauria de permetre frenar en certa manera la davallada patida els darrers temps. El fet que es tracti d’una inversió particular, familiar, amb un objectiu d’estalvi i amb clars vincles al país fa que, de ben segur, no es tingui la necessitat del rendiment immediat que probablement pretenien els operadors internacionals que s’havien interessat per adquirir una part important dels títols de Crèdit Andorrà.

En el full de ruta del redreçament dissenyat per l’entitat, no es preveu el repartiment de dividends aquest exercici, com tampoc no hi va ser durant el 2017. En principi, i sempre a expenses de l’evolució del compte de resultats i l’aplicació de les normatives en un moment d’especial ebullició financera i bancària, tampoc no s’haurien de distribuir dividends ni el 2019 ni el 2020.

Josep Peralba i Xavier Cornella el dia del relleu.

Relacionat

Cornella ‘esporga’ el ‘peralbisme’ a Crèdit Andorrà
-

Relacionat

La primera fase d’aplicació de les normatives internacionals fa caure tres punts i mig la solvència de la plaça bancària
-

Relacionat

Crèdit Andorrà soluciona la ‘badada’ i les targetes ja tornen a ser operatives per fer pagaments per Internet

Comentaris

Trending