El Superior rebutja un recurs per aixecar la vigilància d'un terreny contaminat per un camp de tir

Els propietaris demanaven a Govern que declarés la nul·litat de ple dret d'una resolució que els obliga a controlar i conservar la qualitat del sòl

Restes de plom en el terreny d'un camp de tir.
Restes de plom en el terreny d'un camp de tir. ARXIU

El Tribunal Superior (TS) ha desestimat el recurs d'uns particulars que demanaven a Govern que declarés la nul·litat de ple dret d'una resolució que acordava que uns terrenys de la seva propietat a Engolasters, quedaven sotmesos a un pla de vigilància per considerar-se sòls contaminats. En aquests terrenys hi va haver
un camp de tir, activitat autoritzada per l’Administració des del 1968 fins a principis dels anys 2000.  La zona
 està contaminada, perquè es van fer analítiques dels sòls coincidint amb el tancament del forn incinerador de la Comella i hi havia una contaminació extraordinària pel plom.

El Reglament del 17 de febrer del 2010, de sòls contaminats, disposa que l’usuari, i subsidiàriament el propietari, està obligat a protegir el sòl davant de qualsevol contaminació que es pugui produir per causa de l’activitat que s’hi desenvolupi, i que li correspon el deure de conèixer, controlar i conservar-ne la qualitat. Així mateix, l’usuari i el propietari d’un sòl estan obligats a comunicar a l’Administració l’existència de qualsevol indici de contaminació immediatament després que es detecti.

També disposa que el causant de la contaminació, i subsidiàriament el propietari del sòl, està obligat a fer realitzar, a càrrec seu, els estudis definits en el Reglament i a portar a terme les operacions de recuperació del sòl i dels medis que estiguin afectats per aquesta contaminació, d’acord amb els terminis i les condicions establertes a la declaració de sòl contaminat.

D'aquesta manera, el Tribunal Superior confirma la sentència recorreguda i declara que la desestimació presumpta de la sol·licitud presentada pels propietaris per tal que el Govern declarés la nul·litat de ple dret de la Resolució de  data 26/06/2014, per la qual es sotmetien uns terrenys de la seva propietat a un pla de vigilància per considerar-se sòls contaminats, és ajustada a dret i als fins que legitimen l’activitat administrativa.

Comentaris

Trending