El Superior ratifica l’acomiadament d’un professor de la Universitat d’Andorra

A la sentència es consideren provats 12 dels 14 punts de l'expedient obert pel centre docent i les baixes valoracions i les queixes dels alumnes, així com la seva escassa presència a les classes

Una classe a la Universitat d'Andorra.
Una classe a la Universitat d'Andorra. UdA

El Tribunal Superior ha confirmat que la resolució del rector de la Universitat d’Andorra, de data 29 de setembre del 2017, per la qual es va acomiadar un professor és ajustada a dret. D'aquesta manera es ratifica la sentència que va emetre el Tribunal de Batlles.

A la sentència es consideren provats 12 dels 14 punts de l'expedient obert per la universitat i les baixes valoracions i les queixes dels alumnes, així com la seva escassa presència a les classes, cosa que demostra la poca implicació del professor.

El professor va informar al campus virtual que l'avaluació seria continua quan en realitat no va ser així; no seguia el pla docent de l’assignatura ni feia el seguiment dels estudiants; no complia el seu horari (a la resolució es fa esment únicament dels dies 3 i 15 de febrer i el 4 d’abril del 2017 com a dates en les quals l’agent va arribar tard a la feina, però l’agent incomplia de forma reiterada el seu horari, compte tingut que la seva jornada laboral començava a les 8 h, però l'agent acompanyava regularment al seu fill a l’escola entre les 8:45 i les 9 hores del matí, com acredita el certificat del director de l’escola a la que acudeix el menor, és evident que no era possible que a les 8h estigués a la feina, ni a la seva aula, ni a cap altre lloc de la universitat).

A més, el professor va perdre un portàtil de la universitat -amb el material didàctic que hi havia, que va ser irrecuperable, compte tingut que el disc dur on suposadament guardava la còpia de seguretat també el va extraviar, quan, a més, els professors disposaven d’un 'núvol' on guardar els documents. Fins i tot tot la plaça d’aparcament que li va ser assignada no la utilitzava per la finalitat que li és pròpia -aparcar el vehicle amb el que es desplaça al seu lloc de treball- sinó que el venia utilitzat com a traster (hi havia un remolc ple de retalls de fustes).

Per tot això, el tribunal dictamina que hi ha una manca d’aptitud manifesta per al lloc de treball objecte de contracte. El professor, per la seva banda, indica que la pèrdua en un vol d’una maleta de mà -dins la qual havia un portàtil propietat de la universitat- s’ha de considerar un fet fortuït.  Al mateix temps subratlla que durant els 23 anys en els quals va treballar a la universitat  no va tenir mai un problema disciplinari tot insistint en l’argument que els fets pels quals ha estat sancionat no poden encabir-se en una infracció molt greu, sinó greu, que prescriuen als sis mesos.

 

 

Comentaris (6)

Trending