La majoria vol acotar l’ampliació de l’ús dels judicis ràpids proposada des del Govern

Els grups proposen que el procediment d’ordenança penal es pugui fer servir per delictes greus -entre quatre i vuit anys de presó- però només en casos de droga, accions contra l’ordre socioeconòmic i contra l’administració de Justícia i sempre amb l’acord de les possibles víctimes

Una imatge de la Seu de la Justícia.
Una imatge de la Seu de la Justícia. ALTAVEU

Un dels objectius que persegueix el Govern amb la modificació de la Llei qualificada de la Justícia era agilitzar els processos judicials. Entre ells, els penals. Per això, la idea inicial de l’executiu era ampliar de forma important l’abast dels anomenats judicis ràpids. O més tècnicament, les ordenances penals. Es volia estendre aquesta fórmula per poder jutjar delictes amb penes d’entre quatre i vuit anys. Aquesta idea, però, serà retallada de forma important pels grups de la majoria un cop el text s’acabi treballant en comissió.

La modificació de la Llei qualificada de Justícia forma part del pla de xoc per intentar resoldre el col·lapse existent actualment a les dependències judicials. El projecte legislatiu també modifica altres textos i, entre ells, via disposició final -la quarta- diversos articles del Codi de Procediment Penal. Entre altres s’afegeix el 166 bis que permet aplicar a més delictes que els actualment previstos el procés del judici ràpid: l’ordenança penal.

Si la llei s’aprova tal com la va enviar Govern al Consell, s’ampliaria a aquells fets punibles que suposin una pena de quatre a vuit anys de presó. A tots, independentment del seu àmbit. No acabarà sent, però, finalment així. Les esmenes presentades al projecte legislatiu mantindran part d’aquesta voluntat, però posant limitacions.

Compareixença de Josep Maria Rossell observat pel secretari d'Estat Joan León.

Relacionat

Un milió d’euros anual i tres anys llargs de coll perquè la Justícia funcioni de manera “òptima”

En concret, així ho marcarà una de les quinze esmenes presentades pels grups de la majoria -Demòcrates, Independents i Ciutadans Compromesos-. En certa forma, com han apuntat fonts d’aquestes bancades, s’ha seguit l’alerta enviada pels mateixos advocats, que no acabaven de veure clar que l’ampliació afectés tota mena de delictes. Per exemple, es podria arribar a aplicar en casos d’homicidis per imprudència.

L’esmena presentada acota aquesta mesura a tres únics àmbits: delictes contra l’ordre socioeconòmic, contra la salut pública i contra l’administració de Justícia. Per tant, una sensible reducció dels àmbits d’infraccions on es podrà fer servir el judici ràpid. A banda, s’afegeix una altra condició. Per poder tirar endavant una ordenança penal, també caldrà l’acord de la víctima, si és que hi és, via l’acusació particular.

Sobre aquest punt, la majoria també preveu afegir una disposició transitòria per aquest canvi només serà aplicable a l’hora de jutjat “fets presumptament comesos a comptar de la data en què entri en vigor aquesta Llei”. Això sí, amb una excepció, es podran aplicar als processos anteriors “sempre que siguin més favorables que les disposicions del Codi de Procediment Penal en vigor amb anterioritat i que tots els processats manifestin de manera expressa el seu acord”.

Els grups de la majoria, però, són els únics que, analitzades les esmenes estan d’acord amb el canvi sobre les ordenances penals. Els socialdemòcrates, mitjançant una de les seves esmenes, volen eliminar aquestes modificacions. “Considerem que mereix una reflexió més profunda que en cap cas ha de ser objecte d’una modificació per la via d’una disposició final. Entenem que si es vol abordar un canvi d’aquest calat s’ha de fer per la via d’un text legislatiu de modificació del Codi de Procediment Penal”, argumenten.

Per la seva banda, des de Terceravia s’opta per demanar la supressió de tota la disposició final quarta, tant la part que afecta les ordenances penals com la que es refereix a altres àmbits. “Es tracta de poder conèixer amb exactitud la situació, l’impacte i repercussió d’aquesta modificació, no considerant apropiat la modificació d’altres textos legals diferents al de la Llei qualificada de la Justícia en no existir cap vincle entre la modificació legislativa proposada i el Codi de Procediment Penal”, argumenten.

Comentaris (3)

Trending