El PS exigeix suprimir el sometent perquè és un cos militar sense cabuda en el marc constitucional

El grup parlamentari socialdemòcrata esmena la proposició de llei de protecció civil per tal de dotar de recursos els nous organismes que proposa el text legislatiu i per “fer aflorar d’una vegada el risc d’inundacions”

Jordi Font i Susanna Vela durant la compareixença.
Jordi Font i Susanna Vela durant la compareixença. Toni Solanelles

“El sometent no té res a veure ni amb la protecció civil ni amb el voluntariat.” El conseller general socialdemòcrata Jordi Font ho té molt clar, que la figura ancestral es vulgui guardar “com a folklòrica està molt bé”, però que es vulgui incorporar en una legislació moderna sobre protecció civil “no hi fa res”. Per això el grup socialdemòcrata esmena, entre altres coses, la proposició de llei impulsada per la majoria parlamentària. Per suprimir qualsevol rastre del sometent. Però també per dotar de recursos els diferents organismes que el nou marc legal crearà.

Font i la també parlamentària del PS Susanna Vela han presentat aquest migdia la bateria d’esmenes que presenten a una proposició que, finament, el conseller socialdemòcrata ha lamentat que no hagi tingut la participació del PS abans que entrés a tràmit parlamentari i, en canvi, que hagués aprofitat el treball tècnic que al seu dia va fer el Govern per redactar un projecte de llei que es va acabar quedant al calaix i que ara ha aflorat com a proposició legislativa impulsada pels demòcrates, els liberals i CC.

Es “regularà un tema prou important per a un país com el nostre” com és la protecció civil. Una regulació que ha de ser “eficaç” per a un cos, per dir-ho d’alguna manera, estructura al tomb del voluntariat i que “ja funciona de forma més que satisfactòria” però que “no tenia un marc legal”

Jordi Font ha assegurat que les esmenes presentades tenen una naturalesa més tècnica que política encara que no ha evitat la qüestió que ha considerat “més polèmica” que, a parer del polític del PS, és la del sometent. El parlamentari, que al seu dia va formar part del sometent i després, com a voluntari, ha participat en diferents actuacions de protecció civil, ha lamentat que “es pretengui ressuscitar” un cos que, ha recordat “estava jerarquitzat i era de naturalesa militar”. Per a Font, el sometent, que ja es va superar amb la creació dels cossos uniformats professionals, “hauria d’estar mort, no és constitucional”. I d’aquí les esmenes que es fan per eliminar qualsevol rastre del sometent en el text.

Una llei que “regularà un tema prou important per a un país com el nostre” com és la protecció civil. Una regulació que ha de ser “eficaç” per a un cos, per dir-ho d’alguna manera, estructura al tomb del voluntariat i que “ja funciona de forma més que satisfactòria” però que “no tenia un marc legal” del qual ara sí que en disposarà, per a satisfacció del propi Font, que “fa quaranta anys que dedico a la política i quaranta anys fa que demano aquesta llei”, ha exposat a mode gràfic. Sometent a banda, i obrir la porta pressupostària per als organismes de nova creació, per al PS és important que en la llei s’hi reguli clarament el risc d’inundacions.

Font ha explicat, en relació amb el risc d’inundacions, que “el més important és tipificar-lo”. I ha explicat que igual com es deixa clar tot els aspectes relatius a arrossegalls o allaus, hi hauria d’haver ben aclarit els aspectes relatius a la inundabilitat. Certament, “declarar aquestes zones de risc tindrà unes repercussions bastant importants”, però hi ha uns estudis suposadament fets i cal que “aflorin”. L’impacte que pot arribar tot plegat és difícil de predir. I fins que no hi hagi damunt la taula els informes pertinents serà complicat. Ara bé, qualsevol cosa que es dugui a terme no pot tenir efectes retroactius nocius per als ciutadans. “Una altra cosa és que tu vulguis fer una modificació de l’estat d’un terreny i això comporti unes obligacions”.

FORMACIÓ

En el marc de la protecció civil, Jordi Font ha posat l’accent, en gran mesura, en el fet que es formin les persones que hagin d’intervenir en qualsevol acció que impliqui la protecció civil. Des d’un esdeveniment d’alt nivell a una catàstrofe passant per una qüestió aparentment més senzilla com ajudar a tibar una mànega dels bombers, “però que si no has fet mai, potser no ho saps fer”. Per això és bo que el marc normatiu posi la cobertura legal genèrica i, després, els diferents organismes intervinents “s’estructurin entre ells”.

El parlamentari del PS ha deixat clar que la protecció civil “està basada en el voluntariat i el sometent de cap de les maneres és un òrgan voluntari”. I a banda que actualment és “inexistent” i no toca adaptar-lo a l’actualitat convertint el marc normatiu en quelcom més complexe que una altra cosa, el que cal és suprimir-lo “totalment”. “Es tracta d’un cos jerarquitzat i que exclou la part femenina”. Amb la qual cosa, “que es guardi com una figura folklòrica em sembla molt bé”. Però res més que això.

Comentaris (5)

Trending