La policia haurà de lliurar als advocats tota la documentació escrita que tingui d’un detingut

El protocol signat entre el col·legi que aglutina els lletrats i el cos de l’ordre no acaba de convèncer a l’edifici de l’Obac perquè es considera que s’ha cedit massa terreny

Un vehicle policial traslladant un detingut cap a la Seu de la Justícia.
Un vehicle policial traslladant un detingut cap a la Seu de la Justícia. Toni Solanelles

Els advocats de guàrdia hauran de disposar de tota la informació escrita recopilada per la policia i de còpia de les diligències judicials que s’hagin efectuat abans que es prengui declaració al detingut o la persona acusada. Aquest és un dels elements que recull el protocol recentment signat entre la policia i Col·legi d’Advocats. El document posa negre sobre blanc algunes de les pràctiques que ja es venien fent i altres elements que la legislació ja recull.

El cos d’ordre, a través de la seva pàgina electrònica, va donar compte divendres de la signatura de l’esmentat protocol, relatiu a la relació entre policia i advocats davant l’assistència a detinguts o sospitosos. En principi, s’hauria de fer una presentació pública del document. Des del ministeri d’Interior s’assegura que s’ha volgut buscar un to conciliador amb els advocats. És cert, però, que hi hauria cert malestar entre, per exemple, els policies uniformats que són els que més intervenen en les detencions, o en certs departaments policials que més relació tenen amb els lletrats pel mateix motiu.

Quan un advocat és requerit, té 45 minuts per presentar-se a lloc. Si s’incompleix aquest termini, la policia ho farà constar als efectes oportuns

En aquest sentit, es creu que s’ha donat massa concessions als advocats sense consultar amb els agents que normalment participen en les tasques o procediments que, d’una manera o altra, participen en la gestió de les detencions. Hi ha elements que preveu el protocol, això també, que són meres reproduccions del que ja s’està fent, com la lectura de drets de l’arrestat. Ara, el document deixa clar que s’ha d’informar de forma clara i precisa de què s’acusa el detingut o sospitós.

Quan un detingut demani poder gaudir de l’assistència lletrada a la qual té dret, s’ha de comunicar tal fet a l’advocat de guàrdia que figuri al calendari del Col·legi d’Advocats per correu electrònic i per telèfon. Fins ara encara es feia via fax. Si les detencions s’han practicat al Pas de la Casa o a la frontera del riu Runer, a l’advocat se l’ha d’avisar en dos moments clau: al Pas o a la frontera hispanoandorrana i una vegada l’arrestat arriba a la seu central d’Escaldes.

Els detinguts solen ser traslladats a les dependències policials.

Relacionat

Policia i advocats posen negre sobre blanc com actuar davant l’assistència als detinguts

Quan un advocat és requerit, té 45 minuts per presentar-se a lloc. Si s’incompleix aquest termini, la policia ho farà constar als efectes oportuns. Si per la presa de declaracions a l’implicat és necessari un traductor, l’advocat no serà requerit fins que el traductor ja estigui a lloc. Les dades de l’advocat més personals, i especialment el telèfon mòbil particular, no han de figurar en cap de les diligències que es diguin a terme.

La reunió entre defensor i acusat té una durada màxima de 30 minuts. La sala on es dugui a terme l’entrevista ha d’estar equipada amb un vidre i un polsador que permeti els agents de policia vetllar en tot moment per la seguretat de l’advocat

El protocol també deixa clar que els policies, quan vegin incompatibilitats entre l’advocat i la defensa del detingut, o quan hi hagi més d’un arrestat i s’hagin observat contradiccions entre ells, ho han d’explicitar clarament amb els lletrats per tal que aquests decideixin si es poden fer càrrec dels acusats, més quan n’hi hagi una pluralitat, o han de mobilitzar altres companys. Decideix l’advocat, però si el policia hi continua veient incongruències respecte la decisió adoptada pel lletrat, ho farà constar.

Com s’ha dit, l’advocat de guàrdia haurà de rebre les explicacions detallades oportunes de la policia i haurà de disposar de tot el material escrit recopilat pels agents i d’una còpia de les diligències que s’hagin practicat abans de reunir-se amb l’acusat, detingut o sospitós. La reunió té una durada màxima de 30 minuts. La sala on es dugui a terme l’entrevista ha d’estar equipada amb un vidre i un polsador que permeti els agents de policia vetllar en tot moment per la seguretat de l’advocat.

La policia farà constar, si és el cas, que l’advocat de torn no s’ha presentat a un registre domiciliari o a un reconeixement d’identitat i si el detingut acaba sent alliberat, els agents del cos uniformat tenen l’obligació d’informar per correu electrònic i per telèfon a l’advocat que l’ha assistit de dita circumstància. En tot cas, algunes de les coses ja s’estaven fent i, d’altres, es posen per escrit perquè no hi hagi dubtes.

Comentaris (9)

Trending