Només es cobren la meitat de les sancions que s’imposen per infraccions en espais públics

Els darrers mesos, l’increment de festivals i el fet que la policia hagi posat plenament en marxa el grup de suport al manteniment a l’ordre ha fet que multes relatives al consum de drogues o alcohol al carrer s’hagin incrementat substancialment respecte els anys precedents

Liant-se un porro al carrer.
Liant-se un porro al carrer. ARXIU

Poc més de la meitat de multes que la policia imposa per infraccions que es cometen en espais públics -i que la Llei de seguretat pública considera punibles des del punt de vista administratiu- s’acaben cobrant. Amb el temps, potser alguna més. Però no gaires més. Els primers sis mesos d’aquest any, s’ha cobrat el 55% del total del que s’hauria d’haver recaptat per multes derivades de consums al carrer de droga o alcohol, de fer més soroll del compte o de pixar on no toca, sols per posar quatre exemples.

El percentatge, més o menys, és el mateix que s’ha anat donant els darrers anys. Encara que hi ha hagut exercicis que aquesta xifra ha quedat per sota. Així, segons les dades facilitades per la policia, el 2019 es van cobrar un total de 69.940 euros, corresponents al 48% del total. L’exercici següent, en què el confinament va fer disparar sancions relatius a destorbar la pau veïnal, es van recaptar 138.940 euros corresponents al 47,07% del total. El 2021 és quan, fins ara, més diners percentualment es van poder rescatar: 181.026 euros que eren el 58% del total. I l’any passat es van ingressar 150.180,01 euros (51,26%).

Enguany, durant el primer semestre de l’exercici, s’han cobrat 85.208 euros que corresponen al 55,36% del total. Què passa? Una part important de les sancions, derivades per exemple a orinar en espais públics o a fer ‘botellots’, fins i tot a fer soroll anormalment fora de lloc i destorbar la convivència ciutadana, especialment a l’hivern, s’imposen a persones no residents. S’aixeca acta, es comunica el fet a l’interessat, però no se li cobra res a l’avançada i, per tant, molts d’aquests sancionats toquen pirandó i mai més se’n sap res. Amb tot, indiquen des del cos d’ordre, hi ha multes pendents de cobrar i altres que acaben al saig perquè faci la reclamació pertinent i, en conseqüència, el percentatge pot variar.

LES MULTES

Hi ha tres infraccions que reiterativament són les que més es donen. Beure alcohol en espais públics, consumir o posseir drogues per a fer-ne ús també a la via pública o al carrer, i pertorbar la tranquil·litat pública fent soroll. Mentre les dues primeres han anat a l’alça aquest any, la darrera ha tingut una franca davallada. Com s’ha dit, l’any 2020 i també el 2021, donades les restriccions socials que hi va haver per qüestions lligades a la pandèmia, hi va haver molta més activitats en domicilis privats, i això va conduir a queixes veïnals que van derivar en sancions per infracció de la Llei de seguretat pública.

Captura de pantalla 2023 08 05 a las 20.49.45

En global, el 2019, quan va entrar en vigor no pas a inici d’any la llei de referència, es van imposar 437 sancions. El 2020, per allò que ja s’ha esmentat, es van disparar fins a les 1.107 i el 2021 es van mantenir encara que lleugerament a la baixa. Llavors es van imposar 991 multes. El 2022 van baixar una mica més fins a les 904 i aquest 2023, en sis mesos se n’han imposat 501. Caldrà veure si s’arriba a nivells del 2020 o no. Certament, ja s’han passat els mesos amb més ocupació turística i que més ‘problemes’ generen.

Una circumstància ressaltada des del cos de policia és que des del setembre del 2022, la institució policia disposa en dedicació exclusiva d’un equip de vuit persones, el grup de suport al manteniment a l’ordre (GSMO), que es dedica en exclusiva a vetllar per aplacar aldarulls

A més a més, i lligat amb el creixement de sancions relatives al consum de droga o alcohol al carrer, també cal observar una altra circumstància ressaltada també des del cos de policia. Des del setembre del 2022, la institució policia disposa en dedicació exclusiva d’un equip de vuit persones, el grup de suport al manteniment a l’ordre (GSMO) que es dedica en exclusiva a vetllar per evitar aldarulls o, en cas de ser-hi, aplacar-los.

Un dels diversos objectius per a la creació d'aquest equip era precisament “el d’incrementar la presència i la prevenció en zones sensibles i espais on es poden concentrar grups per al consum d'alcohol o drogues i reforçar la tasca de tota la unitat de Seguretat Ciutadana”, indiquen des del cos. Per tant, “s’està controlant molt més”. Aquest fet es relaciona de forma directa amb la segona circumstància que explica les dades. I és que el primer semestre del 2023 ha estat marcat per multitud de festivals que han tingut lloc, sobretot, a la zona del Pas de la Casa.

Hi ha hagut molta més activitat que no és comparable amb els anys anteriors. En conseqüència, moltes més persones que han estat controlades infringint la normativa. Es recaptarà més, sí. S’incrementarà el percentatge de sancions cobrades? Això s’ha de veure, perquè molts dels assistents als esmentats festivals que han acabat anant-se de mare no eren pas residents i, molt probablement, no hauran abonat la quantitat relativa a la sanció imposada.  

Etiquetes

Comentaris (3)

Trending