Regular la temperatura en funció de l’activitat, una de les solucions per al Prat Gran

Ha finalitzat l’estudi que s’estava portant a terme sobre l’eficiència energètica de l’edifici mitjançant un grup de treball format per l’ARI i per la Universitat Politècnica de Catalunya, i emmarcat al projecte europeu Coleopter

Imatge de com quedaria la instal·lació de panells fotovoltaics a la coberta
Imatge de com quedaria la instal·lació de panells fotovoltaics a la coberta

Millora del confort tèrmic per mitjà de la regulació de la temperatura en funció de l’activitat programada, redistribució dels vestuaris o ampliació de la disponibilitat de la pista. Aquestes són algunes de les propostes sorgides de la darrera trobada del grup de diàleg entorn la millora de l’eficiència energètica del pavelló esportiu del Prat Gran d’Escaldes-Engordany. L’estudi s’emmarca dintre del projecte europeu Coleopter, i ha estat organitzat per Andorra Recerca + Innovació (ARI) i la Universitat Politècnica de Catalunya.

Aquest projecte, que es quedarà en una fase teòrica, sent la part pràctica responsabilitat del comú d’Escaldes-Engordany, ha comptat amb la col·laboració de diverses entitats socials i esportives del país que en fan us del recinte. Durant les diferents trobades del grup de diàleg una de les necessitats més discutides ha estat la millora del confort tèrmic de la zona de la pista. S’han manifestat fortes variacions, com fred als matins i molta calor a les tardes, que venen provocades pel tancament envidriat. Per tant, es van instal·lar dos sensors a les dues façanes principals. Els resultats obtinguts entre el 31 de gener i el 3 de febrer demostren que la diferència pot arribar a ser de 15ºC.

A banda dels problemes de confort per als usuaris, la climatització de l’edifici suposa la principal despesa energètica del pavelló. L’any 2021, el pavelló va consumir 266 MWh d’electricitat i 76.440 litres de gasoil, un consum que es tradueix aproximadament en 46.000€ i 60.000€, respectivament. Val a dir que bona part de l’electricitat utilitzada es destina a refrigeració i gairebé la totalitat del gasoil a la calefacció. Per tant, el que s’ha proposat és ajustar la regulació d’hivern dels sistemes de climatització basant-se en la normativa espanyola i determinant certes temperatures, com 16ºC a la pista.

problemes identificats
 

Una altra de les necessitats prioritàries és la resolució dels problemes d’enlluernament a la cantonada sud-oest de la zona de pista. De fet, s’ha comprovat que es presenta una gran irradiació solar. S’estima que prop del 80% de la coberta té la suficient irradiació per poder col·locar-hi panells fotovoltaics, en total, es podrien posar fins a 670, que generarien 294 MWh/any.

Així mateix, a les trobades també s’ha identificat que la capacitat dels vestuaris no és adequada. El que s’ha remarcat ha estat que disposen de massa equipaments sanitaris. La idea general que ha sorgit és que, en el futur, s’hauria de contemplar quatre vestuaris independents pels equips i uns pels àrbitres. A més, també s’ha observat poca disponibilitat d’aparcament a les immediacions del pavelló. Des del comú s’ha anunciat, de cara al proper curs, que es puguin sol·licitar places als pàrquings comunals en el moment de reservar el pavelló per les competicions.

Imatge del Prat Gran per al projecte Coleopter.

Relacionat

Coleopter, el projecte europeu d’eficiència energètica que es treballa al Prat Gran d’Escaldes

A finals del mes de juny, aproximadament, es transmetran els resultats al Comitè de direcció. El projecte Coleopter no disposa de pressupost per aplicar les solucions identificades, però es transmetran al comú perquè les tingui en compte. Cyrille Ferrandis, tècnica del departament d’esports, ha avançat que, tot i que actualment no hi ha una partida pressupostària per a aquest fi, es comprometen a aplicar les solucions més relacionades amb la gestió del pavelló i que no requereixen una inversió important.

Comentaris

Trending