Govern considera que limitar els preus del lloguer seria perjudicial i inconstitucional i fixa en 5,05 euros el metre el gravamen sobre els pisos buits

El consell de ministres aprova el projecte de llei de mesures urgents relatives a l’arrendament d’habitatges que obliga a modificar sis normatives actualment vigents i crea un nou impost

El ministre d'Afers Socials, Xavier Espot, durant l'anunci de les mesures.
El ministre d'Afers Socials, Xavier Espot, durant l'anunci de les mesures.

Govern considera que posar topalls als preus dels lloguers seria jurídicament inconstitucional i socialment i econòmicament perjudicial a mitjà i llarg termini. Per això l’abast de les mesures adoptades finalment per l’executiu sota l’aixopluc d’un projecte de llei relatiu a l’arrendament d’habitatges té un abast força pobre malgrat que, això sí, estableix un impost sobre pisos buits que s’ha quantificat en 5,05 euros per metre quadrat de superfície útil.

El ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, ha presentat els principals detalls del projecte de llei de mesures urgents que el consell de ministres ha aprovat aquest dimecres. La proposta legislativa anunciada fa mesos i ara concretada pretén combatre “una problemàtica que mai no l’hem negat” i que és la suma de dos fets distints entre sí. D’una banda “la millora evident de la situació econòmica i laboral” que ha fet que s’hagi incrementat el nombre de persones que han vingut a treballar al Principat i, de l’altre, “una raó que no és pròpia” del país com la creixent transformació d’habitatges destinats a usos turístics.

Amb tot, el projecte de llei anunciat aquest dimecres comporta com a un dels nuclis essencials l’adaptació de la regulació sobre l’arrendament de locals per a negoci a la realitat econòmica i social actual, un fet que no té incidència en la problemàtica dels habitatges de lloguer per a usos residencials que és el que pateix una situació més greu. El conjunt de mesures adoptades obliga a modificar fins a sis lleis actualment vigents, amb la d’arrendaments de finques urbanes com a abanderada, i la creació d’un nou impost sobre habitatges buits.

En general i a priori, les mesures adoptades sembla que haurien de tenir un abast molt pobrissó i més beneficiós per al propietari que per a l’usuari

Justament, sobre aquesta darrera qüestió, i per “garantir l’accés a un habitatge digne tot respectant el dret a la propietat dels ciutadans”, es crea un impost que no té un afany recaptatori com ha remarcat el ministre, que ha considerat el tribut en qüestió com a extrafiscal i que gravarà aquells habitatges que faci dos anys o més que estiguin desocupats i no escaiguin entre els supòsits d'exclusió (les segones o terceres residències per a ús familiar, de vacances o de lleure; el domicili fiscal o el domicili social del subjecte passiu; els béns immobles afectes al desenvolupament d’una activitat econòmica; els supòsits de canvi d’habitatge per raons laborals o de salut; els pisos que estiguin en venda mitjançant una agència immobiliària).

Es tracta d’un impost periòdic que es merita cada 31 de desembre mentre l’habitatge no deixi de constar com a buit. En principi es compta amb la bona predisposició d’aquells propietaris que disposin de pisos buits, que els hauran de fer constar en un registre creat a l’efecte. I, si no, s’hauran de fer les inspeccions corresponents. Sense els recàrrecs ni els interessos que s’aplicaran a aquells propietaris que no registrin els pisos buits, la base de tributació del futur impost seran els metres quadrats de superfície útil de cada habitatge buit multiplicat per un gravamen de 5,05 euros per metre.

Registre de la propietat

Espot ha deslligat el fet de crear un registre de pisos buits de la necessitat de disposar d’un registre de la propietat immobiliària. El ministre ha assegurat que es podrà arribar a saber els habitatges desocupats que hi ha al país sense necessitat del registre de la propietat, que malgrat que d’existir dotaria el sistema d’una major seguretat jurídica també ha recordat que és molt complexe de crear i alhora és l’últim tram d’un camí que necessita fer altres passos abans, com ara tota la codificació de la normativa civil.

Al titular d’Afers Socials se li ha demanat per mesures que comportessin, d’una manera o altra, limitar el preu del lloguer de pisos i locals, i Espot ha respost que “em sembla perillós des del punt de vista jurídic” atès que creu que seria inconstitucional a tenor del que estableix la Carta Magna en relació al dret a la propietat privada i la consagració d’un principi de llibertat de pactes que, tot i no ser absolut, sí que té molt marge. Més enllà del punt de vista legal, Espot també considera que la mesura de limitar els arrendaments “a mitjà o llarg termini seria perillosa” atès que desincentivaria noves construccions per manca de rendibilitat i així s’accentuaria “la problemàtica. Hem de defugir de mesures que poden ser populistes i poden tenir efectius molt negatius”.

La bateria de propostes comporta com a eix central posar al dia la regulació sobre arrendament de locals per a negoci més que cap altra cosa

Moltes de les mesures que s’incorporen en el projecte de llei tenen a veure amb l’arrendament de locals destinats a negoci. En gran mesura, es posa al dia la legislació en aquest sentit i, per exemple, es permeten certs pactes entre arrendador i arrendatari en funció dels interessos del primer o les necessitats del segon, incloses la marxa del negoci que estigui duent a terme. També es permeten bescanviar per avals bancaris, per exemple, les fiances dineràries de tota la vida. Es redueixen terminis de preavís i també es normativitza una qüestió que sembla evident però que ara es posa per escrit: que no es pot discriminar en l’accés a un local o un habitatge per raons d’edat, gènere, nacionalitat o altres.

Quant a qüestions estrictes sobre els immobles destinats a arrendament residencial, es preveu, per exemple, fraccionar o ajornar l’import de la cessió econòmica més enllà de l’any posterior a la data d’acabament de les obres quan l’ús principal de la nova construcció o edifici ampliat sigui el d’habitatge plurifamiliar. Es permetrà rehabilitar edificis fora d’ordenació si en el moment que es van construir eren habitables i ara es volen destinar al lloguer i el Govern no cobrarà el seu tram d’ITP en cas d’adquisició d’un immoble que es vulgui destinar a lloguer per un termini mínim de cinc anys. També els comuns podran modificar el seu tram d’ITP amb la mateixa finalitat. Entre els canvis que es preveuen també es deixarà més clar que l’IGI super reduït del 0% només té a veure amb els edificis destinats exclusivament a habitatges i no als d’ús turístic.

Rètol anunciant pisos de lloguer en un edifici d'Escaldes.

Relacionat

La preocupació pel preu del lloguer dels pisos es dispara
-

Relacionat

L’acampada de protesta pels preus del lloguer, el 26 de juny a la Plaça del Poble
-

Relacionat

Podem Andorra assumeix el repte de promoure una acampada a la Plaça del Poble en contra de l’increment del preu dels lloguers
-

Relacionat

El PS trasllada al Copríncep francès la retallada de drets laborals que a parer seu impulsa DA

Comentaris

Trending