Jocs manté la voluntat de posar en marxa el casino la tardor del 2022

La Batllia descarta suspendre l’adjudicació de la llicència mentre encara hi ha plets de fons instats per altres operadores

Vista de la parcel·la on s'està fent la intervenció.
Vista de la parcel·la on s'està fent la intervenció. Toni Solanelles

Les obres de construcció del futur casino d’Andorra que promou la societat Jocs al carrer Prat de la Creu en virtut de la llicència concedida pel Consell Regulador Andorrà del Joc (CRAJ) en un controvertit concurs que encara cueja en els tribunals van sobre el previst i la companyia promotora de l’establiment de jocs d’atzar manté la previsió de posar en marxa l’equipament la tardor del 2022.

Hores d’ara, els treballs d’excavació ja han finalitzat i s’estan iniciant les tasques de fonamentació. Les pluges dels darrers dies han fet acumular més aigua de la que correspondria a la parcel·la on hi ha projectat el casino, però això ni és anormal ni suposa cap problema. I ben aviat es començarà a formigonar sense més problema. Certament, l’atorgament de la llicència parametritza també un calendari.

Els treballs avancen mentre a la Batllia continuen havent-hi causes judicials obertes. De fet, el nucli dur, la qüestió de fons de les demandes contra la concessió de la llicència a Jocs, continuen pendents de resoldre’s. El que sí que ha acordat la primera instància judicial és desestimar la suspensió dels efectes que l’atorgament de la llicència, que hauria equivalgut a haver d’aturar les obres.

Els treballs d’excavació de la parcel·la ja s’han completat i ara estan a punt de visualitzar-se l’inici de la fase de fonamentació

La petició d’atur l’havia fet la societat Lleure 3D, una altra de les aspirants al casino. Però la Batllia considera que no es donen els elements necessaris per concedir la suspensió de l’atorgament de la llicència entre altres coses perquè la pròpia operadora sol·licitant no ha justificat degudament el dany que se li ha causat i que seria irreparable si no se suspèn l’acte contra el qual va recórrer.

En concret, en el fonament jurídic tercer de l’aute dictat per la secció contenciosa administrativa de la Batllia, s’hi diu que “no s’aprecia, a priori i sense prejutjar el fons”, que resta encara pendent, “cap dels requisits exigits per l’article 48 del Codi de l’administració, relatiu a la nul·litat absoluta de ple dret de l’acte administratiu impugnat, per tal de donar lloc” la suspensió sol·licitada per Lleure 3D.

“Tampoc prova l’agent”, continua dient la resolució, que “l’execució de l’acte que s’impugna causi perjudicis de difícil o impossible reparació” ja que la societat recurrent “tan sols es limita a manifestar que si no s’atorga tal suspensió, en el cas d’obtenir una sentència favorable als seus interessos en el marc dels presents autes, la mateixa no serà executable”. I l’executabilitat o no d’una sentència no es considera de prou entitat pel tribunal.

Comentaris

Trending