L’Andorra Ultra Trail defensa que el retorn de la prova multiplicava per dotze la inversió pública

L’organització del certamen assegura haver obtingut un benefici mitjà anual de 1.171 euros i, en canvi, afirma que la cancel·lació de la competició el 2020 ha deixat un forat de 112.520 euros

Sortida d'una de les moltes proves que s'han fet durant aquests anys.
Sortida d'una de les moltes proves que s'han fet durant aquests anys. autv

El retorn que l’Andorra Ultra Trail hauria suposat per al país arran de les onze edicions celebrades de la competició multiplicaria per dotze la inversió pública realitzada. A les administracions directament se’ls hauria tornat 1,26 euros per cada euro invertit. L’organització, que ha fet públic a través de la seva pàgina web un dossier de balanç, manté que el benefici mitjà anual de Cims Màgics va ascendir a 1.171 euros, mentre que enguany, la cancel·lació de la prova ha deixat un forat de 112.520 euros.

Les dades dels impactes, òbviament, surten dels càlculs fets per la pròpia organització. Entre altres magnituds destaquen que del 2009 al 2020 la cursa va tenir 26.601 inscrits i que les onze edicions efectivament celebrades han portat al país 42.500 visitants de 80 països diferents, 13.200 dels quals van venir al Principat per la prova. Segons els càlculs de l’organització, tot plegat hauria suposat unes 142.300 pernoctacions que es traduirien en 22 milions d’euros gastats al Principat, fet que hauria comportat un milió d’euros aproximadament en IGI per a les arques estatals.

Un instant d'una edició anterior de l'Andorra Ultra Trail.

Relacionat

L’organització de l’Andorra Ultra Trail anuncia la desaparició de la prova

També es calcula que des del 2015 i fins a la seva cancel·lació, només a Espanya, l’impacte mediàtic de l’Andorra Ultra Trail hauria suposat 1,7 milions d’euros. A partir de plegat, l’empresa organitzadora fa les seves estimacions i si als 22 milions de despesa generada pels participants i acompanyants s’hi suma l’impacte mediàtic i la despesa realitzada per la pròpia empresa (que quantifica en 2.163.800 euros), l’impacte econòmic total és de pràcticament 26 milions d’euros.

Cims Màgics assegura que en les onze edicions celebrades l'impacte econòmic global per al país ha estat de més de 25 milions d'euros

Si es té en compte que en totes les edicions l’empresa ha rebut 2.150.950 euros en subvencions públiques, sempre segons les dades de la pròpia organització, cal concloure que el retorn al país sobre la inversió pública és dotze vegades superiors. Si només es tenen en compte els valors que van directament als cabals estatals (IGI més impacte mediàtic) tot plegat porta a aquell 1,26 euros de retorn per cada euro invertit.

El dossier inclou unes gràfiques de barres sense quantificar per comparar les despeses realitzades el 2020 respecte el 2019. Una comparativa que per als ingressos es fa en un gràfic en forma de formatge i usant xifres percentuals, tot plegat per destacar, per exemple, que un 35% de la facturació en un any normal procedeix de les inscripcions mentre que un 31% corresponen als patrocinis públics, havent decaigut enguany el d’Andorra Turisme.

El benefici anual mitjà des de la creació de l’esdeveniment ha estat de 1.171 euros, ressalta l’organització de l’Ultra Trail que remarca que els comptes de Cims Màgics són totalment transparents i auditats cada any i presentats a Govern. Públicament, és clar, dins de les despeses de personal, per exemple, no se sap quin salari, si és que en tenien, es podien arribar a imputar els organitzadors. I durant quants mesos.

Un corredor arriba a un cim de l'Ultra Trail entre voluntaris en una edició anterior.

Relacionat

Treballadors de l'Ultra Trail diuen que és injust acabar amb la prova

Un dels darrers apartats del dossier es per mostrar un parell d’extractes de la certificació de comptes que hauria fet el soci fundador de Gaudit Josep Delgado. Segons aquestes dades, Cims Màgics hauria tingut un dèficit de 112.520 euros derivat de la cancel·lació de la competició del 2020. I això seria el resultat d’uns ingressos de 273.560,14 euros producte principalment de les inscripcions (217.238 euros) i l’aportació pública (51.250 euros), essencialment del comú d’Ordino, i unes despeses que passen dels 385.000 euros i que surten de 228.777 euros dels costos imputats a l’organització, 152.910 d’inscripcions ja retornades i 4.391 euros més d’inscripcions pendents de retornar.

Comentaris (7)

Trending