Els fiscalistes demanen al Govern que redueixi temporalment l’IGI

L’associació d’assessors tributaris demanen suprimir els acomptes de l’IRPF i l’impost de societats i que les donacions per combatre la Covid-19 serveixin per reduir la base de tributació impositiva

-
-
Els assessors fiscals del país demanen al Govern, entre altres coses, que rebaixi temporalment el gravamen de l’impost general indirecte (IGI) per tal que les empreses puguin ser més competitives i que s’elimini, aquest any i el que ve, l’obligació d’haver de fer acomptes en el marc de l’IRPF o de l’impost de societats. En tot cas, l’associació d’assessors tributaris consideren que el que de cap manera no es pot fer ara per tal que l’Estat pugui sustentar les mesures econòmiques que està impulsant per combatre la crisi del coronavirus és incrementar la pressió fiscal.

L’Associació d’assessors tributaris i fiscals d’Andorra va enviar aquest dilluns al ministeri de Finances una comunicació amb un seguit de propostes, fiscals i econòmiques, que considera que haurien d’actuar com a palanca per impulsar l’economia andorrana en un moment d’especial dificultat. En qualsevol cas, s’explica en el comunicat, qualsevol novetat que es vulgui considerar s’hauria d’introduir a través de modificacions legals que aportin estabilitat i seguretat jurídica a tots els operadors econòmics, tant a nivell nacional com internacional.

Entre les mesures que es proposen hi ha la introducció d’incentius fiscals “per a la creació de noves empreses, per aquelles empreses existents que mantinguin llocs de treball i no facin acomiadament d’empleats, per la creació de nous llocs de treball i per a noves inversions” o la flexibilització de certes deduccions impositives. També seria interessant introduir dues modificacions a la llei de l’impost sobre societats en relació a les bases imposables negatives”.

Els experts en matèria fiscal reclamen que no s’incrementi la pressió impositiva i consideren “una gran oportunitat de finançament intern si es procedeix a obrir una part del capital d’Andorra Telecom i FEDA (un 40% o 49%) a inversors i estalviadors andorrans"

De les propostes que, sobre el paper, més impacte poden tenir hi ha el fet de suprimir “els pagaments a compte de l’IRPF i del I’impost de societats (IS) per aquest exercici i el pròxim”. Per als fiscalistes,  “aquesta mesura donaria oxigen i no drenaria la tresoreria de les famílies, empreses i autònoms. Cal proveir a les famílies i empreses andorranes de liquiditat perquè si no la seva insolvència frenaria la recuperació”. També es reclama “procedir a una reducció de l’IGI per un període determinat de temps, per tal de ser més competitius i ajudar el comerç per sortir de la crisi, el que hauria de permetre atraure turisme de proximitat que en les circumstàncies actuals pot ser cabdal per a les nostres empreses”.

Una altra proposta que fa l’esmentada associació en relació amb l’IGI és “la possibilitat d’introduir una modificació en a la llei que permeti que, en les transaccions immobiliàries entre empresaris, es pugui realitzar una inversió de l’obligat tributari, de manera que l’IGI sigui financerament neutre i no faci falta desemborsar el IGI en l’operació”. Els fiscalistes són del parer, a més, que “per incentivar les donacions i ajudes per la crisi del Covid-19” es pugui “permetre que totes les donacions que els obligats tributaris facin per lluitar contra la mateixa puguin reduir la base de tributació de l’impost (ja sigui l’IRPF o l’impost de societats)”.

En un altre nivell de plantejament, i amb un abast molt diferent, en les mesures proposades, s’explica que l’excepcional moment actual suposa “una gran oportunitat de finançament intern si es procedeix a obrir una part del capital d’Andorra Telecom i FEDA (un 40% o 49%) a inversors i estalviadors andorrans. Això permetria al Govern aixecar una gran quantitat de fons per destinar-los al finançament i al pagament de part de les mesures que s’han pres i de les que s’hauran de prendre en els propers mesos”.

Es deixa clar que “l’Estat andorrà continuaria controlant aquestes dues societats amb la majoria del capital social i els benèfics de les mateixes tornarien a recaure en el mercat intern al limitar la compra a andorrans i establir mecanismes de control per futures transmissions”. I com es podria articular tot plegat? L’associació d’assessors tributaris són del parer que "una via per instrumentar això podria ser a través d’un o dos Organismes d’inversió col·lectius (OIC) andorrans que ostentés la part del capital social de les referides societats públiques que s’acabés obrint i posant al mercat (‘free flot’)”.

Llegeix AQUÍ el document amb les propostes

Comentaris (6)

Trending