El pressupost equipara les baixes de paternitat dels autònoms a les dels assalariats

El document inclou, via disposició final, un canvi a la llei de la CASS per augmentar de dos a quatre setmanes el descans en cas de tenir o adoptar un fill i també amplia les persones que es poden adscriure al règim d’assegurats voluntaris

-
-

La baixa per paternitat dels autònoms s’equipararà amb la dels assalariats. Així, els treballadors per compte propi passaran a disposar de fins a quatre setmanes, en lloc de les dues que marca actualment la legislació, solucionant el greuge comparatiu que s’havia creat des de l’aprovació i entrada en vigor de la Llei de relacions laborals a inicis d’any. Es tracta d’un dels canvis que incorpora l’articulat del pressupost per a l’exercici 2020 que el Govern ha tramitat al Consell General.

La setmana passada, el ministre de Finances, Èric Jover, va fer entrega a la síndica general, Roser Suñé, del pressupost per a l’exercici 2020 sense que, des de llavors, s’hagi volgut fer públic des del Govern cap detall més enllà d’algunes macro xifres. Com sol ser habitual en els darrers anys, el projecte de llei incorpora al seu articulat diferents disposicions finals que serveixen per modificar altres textos. En aquest cas, un dels canvis afecta la Llei de la seguretat social i serveix per impulsar una millora en la durada de la baixa de paternitat dels treballadors per compte propi.

Fins ara, hi havia una diferència en aquesta prestació en funció de si s’era assalariat o autònom. Els primers tenien dret, segons s’estableix a la Llei de relacions laborals, a un període descans de quatre setmanes, ampliable una més si l’infant té una discapacitat. En canvi, pels treballadors per compte propi només era de dues setmanes. Aquesta situació canviarà si s’aprova el pressupost pel 2020 tal com està redactat.

I és que, a la seva disposició quarta, s’aprofita per modificar l’apartat 2 de l’article 160 de la llei de la seguretat social, que fa referència a la prestació de paternitat pels autònoms i l’amplia de les dues setmanes actuals a quatre –amb la mateixa ampliació possible si el nounat pateix alguna discapacitat-. És a dir, l’equipara al que ja estableix pels assalariats la Llei de relacions laborals, que havia doblat el temps establert en el Codi de Relacions Laborals aprovat el 2008.

No és aquest l’únic canvi en la Llei de la CASS que es farà via pressupost. A través de la mateixa disposició quarta també s’amplia les persones que es poden beneficiar del règim d’assegurats voluntaris. Així, es modifica l’article 223 quater en el qual, fins ara, s’inclouen, en primer lloc qui “s’hagi beneficiat d’un capital de jubilació,  sempre que no es troben subjectes a cap altre règim, que acreditin haver residit a Andorra durant els deu anys immediatament anteriors a l’afiliació (...) i mentre mantinguin aquesta residència”. També es donava l’opció d’incorporar les persones majors d’edat “que podrien ser assegurades indirectes” de les primeres. Ara, també s’afegeixen “les persones majors d’edat que figuren registrades com assegurades indirectes i que es trobaven a càrrec d’una persona assegurada directa en el moment de la defunció d’aquesta persona i mentre mantinguin la residència a Andorra”.

Comentaris

Trending