El Constitucional 'tomba' la mútua que retenia una part del salari als urbans d'Escaldes

Comentaris

El Tribunal Constitucional (TC) ‘es carrega’, de fet, la mútua que el comú d’Escaldes havia creat per poder garantir als agents de circulació escaldencs el cent per cent de la cobertura sanitària retenint-los una part del salari. L’Alt tribunal considera que el mecanisme creat per la corporació escaldenca no s’ajusta a la Constitució per dos motius: perquè crea desequilibris financers i perquè obliga els treballadors públics a haver d’afiliar-se, sí o sí, a la mútua.

Una quarantena d’urbans d’Escaldes va portar a la Justícia l’ordinació per la qual es creava la mútua entenent que contradeia la Llei dels agents de circulació comunals. L’article 36 d’aquesta normativa obliga els comuns “a contractar unes pòlisses d’assegurança per cobrir la retribució íntegra del salari en cas de baixa per accident laboral o per malaltia professional i prohibia la repercussió del cost d’aquestes assegurances als agents”.

En canvi, el mecanisme articulat a través de l’ordinació comunal, recull la sentència publicada avui al BOPA, “repercuteix el seu cost a les retribucions salarials dels membres del servei, ja que la mútua s’estructura sobre una aportació personal obligatòria dels agents, efectuada automàticament per retenció del comú. Aquest fet vulnera la Constitució, en concret, el principi de jerarquia i el fet que els comuns estan sotmesos a la llei”. Els recurrents, els urbans per tant, recordaven que malgrat que la llei permet substituir l’assegurança que s’obliga a contractar per un sistema propi de protecció, “la prohibició de retenció segueix vigent i només pot ser obviada en cas d’acord dels agents afectats”.

La Batllia, primer, i el Tribunal Superior, després, van desestimar les pretensions dels agents de circulació i, aquest segon òrgan jurisdiccional va declarar que “la mútua no és una associació privada voluntària sinó un ens públic que ha de satisfer les necessitats previstes per llei”. Els tribunals, i també la fiscalia, el comú i el Govern, davant el recurs d’empara presentat pels urbans van considerar que les decisions judicials estaven clarament justificades i degudament motivades. I que no hi havia cap mena de vulneració.

Per contra, però, el TC, que recorda que no jutja l’aplicació de la llei ordinària però sí que té com a funció “examinar si en executar amb fidelitat aquesta legislació ordinària es van vulnerar preceptes o drets reconeguts a la Constitució”, acaba concloent, després d’analitzar com s’ha actuat per part del comú d’Escaldes en la creació de la mútua en relació amb les lleis i la Carta Magna que “d’aquestes disposicions constitucionals se’n desprèn que un sistema de protecció social pertinent necessita no fer suportar de manera desequilibrada als assalariats la seva posada en marxa. Aquesta conclusió ve reforçada pel fet que en aquesta causa es troba igualment en joc el dret a la llibertat d’associació, reconegut a l’article 17 de la Constitució, que implica permetre als individus triar d’afiliar-se o no a qualsevol tipus d’organització sigui quin sigui el seu objecte”.

Per tot plegat, “estima els recursos d’empara presentats” per la quarantena d’agents de circulació escaldencs, “declarar que s’ha vulnerat el dret a obtenir una decisió fonamentada en Dret, reconegut a l’article 10 de la Constitució” i anul·la les sentències tant de la Batllia com del Tribunal Superior, obligant-los a tornar-se a pronunciar. I, almenys el sentit comú jurídic sembla que ara els tribunals s’haurien de manifestar, haurien de dictar una sentència que considerés que la mútua creada per als urbans no s’ajusta al que fixa la llei dels agents de circulació. Per tant, de fet, el TC tomba la mútua.

Comentaris

Trending