El comú d’Escaldes tanca el 2018 amb un milió de superàvit i el deute situat en 16,8 milions

La majoria demòcrata celebra el bon comportament pressupostari, que ha permès reduir l’endeutament prop de tres milions durant el darrer exercici

-
-
El comú d’Escaldes va tancar el 2018 amb un increment d’ingressos força notable respecte del liquidat l’any anterior i el pressupostat per al darrer exercici i això ha permès generar un superàvit d’un milió, que sumats als 2,8 milions que s’han pogut destinar a eixugar el deute fan que la majoria demòcrata encapçalada per Trini Marín hagi fet un molt bon balanç del comportament pressupostari de la corporació.

Més enllà del milió de superàvit, els ingressos, el deute, que se situa en 16,8 milions, la majoria comunal escaldenca ha ressaltat la contenció en matèria de despeses de funcionament o el nivell d’inversió assolit. Els ingressos han experimentat un creixement del 9% respecte a l’any anterior, això suposa un increment de 2,3 milions d’euros. Els ingressos totals han estat de 28,5 milions d’euros, que contrasten notablement amb els 18,8 milions registrats l’any 2012. En aquest punt, cal destacar l’augment d’1,4 milions d’euros provinent de la recaptació per impost de construcció, cessió obligatòria i llicències urbanístiques o l’augment d’1,1 milions d’euros de les transferències provinents de Govern després de la regularització de la transferència pendent de l’exercici 2017. 

Les despeses corrents s’han mantingut  estables en relació a l’any anterior i ajustades al pressupost. Alhora, s’ha assolit, segons que destaca el comú, un nivell d’inversió que supera els 10 milions d’euros compromesos, dels quals 8 milions efectivament liquidats. En els darrers 3 anys la inversió acumulada frega els 19 milions. Una xifra que en 3 anys pràcticament triplica els 7,6 invertits el mandat 2012-2015. La totalitat del programa d’inversions ha estat finançada amb recursos propis.

Finalment, l’endeutament s’ha reduït de 2,8 milions d’euros. Els 16,8 milions actuals d’endeutament representen un terç del límit màxim legalment permès i millora substancialment, concretament en 5 milions d’euros, els objectius inicials que els demòcrates es van proposar per finals de mandat.  La majoria comunal ha destacat també que no ha estat necessari la contractació de pòlisses de crèdit, perquè no s’han registrat tensions de tresoreria.

 

Etiquetes

Comentaris (1)

Trending