El Centre de Reeducació Intensiva estarà enllestit l’any 2021

La reforma de la residència Solà d’Enclar costarà 3 milions d’euros però una part del jardí quedarà tancada perquè no es podrà emprar per l’elevat risc de caiguda de rocs

-
-

El Govern preveu enllestir al llarg del 2021 la remodelació a l’antiga residència Solà d’Enclar per convertir l’edifici en el centre de reeducació intensiva (CREI) per a menors amb problemes de conducta i d’addiccions. En concret, el cost del projecte ascendirà a 3 milions d’euros, segons consta en el projecte de pressupost per a l’any vinent. L’edifici mantindrà dues plantes sense ocupar que, en un futur, s’utilitzaran per habilitar pisos tutelats.

Al llarg de l’any vinent s’ha d’avançar de forma important en les obres que han de permetre la transformació de l’antiga residència Solà d’Enclar en el nou Centre de Reeducació Intensiva per a menors. En concret, hi podran romandre adolescents que presentin “trastorns de conducta diagnosticats” i que “requereixen un abordatge socioeducatiu i terapèutic”. Els treballs ja estan licitats i s’haurien d’adjudicar abans de finals d’any. De fet, el pressupost del 2019 ja incloïa una partida de mig milió d’euros per a l’inici de les obres.

El gruix de les actuacions s’haurà de tirar endavant durant el 2020. De fet, al pressupost per al proper exercici ja preveu una partida de dos milions pel projecte que, però, no estarà enllestit fins al 2021. Per aquell any, en forma de plurianual, hi ha reservat un milió d’euros més. És a dir, en total els treballs costaran tres milions d’euros.

L’edifici que va albergar la residència Solà d’Enclar disposa d’un total de 2.380 metres quadrats, repartits en “dues plantes semisoterrani parcials, una planta semi soterrani sencera, baixa, tres plantes pis i cap de casa”, segon es desprèn de la documentació que acompanya el plec de bases del concurs. El CREI no ocuparà pas tot l’immoble sinó que hi ha dues plantes, la segona i la tercera que, per ara, no s’ocuparan. En el futur està previst que s’hi habilitin un total de 12 pisos tutelats –sis per planta- per a “usuaris sense requeriments especials”.

La planta segona i tercera quedaran, per ara, sense utilitzar però en el futur s'hi faran dotze pisos tutelats

Pel que fa al centre, preveu tenir interns “menors d’edat, compreses entre els 12 i els 18 anys, que estaran sota la tutela de l’Administració per situacions i conductes diverses”. Allà rebran “un tractament educatiu, social i terapèutic per poder garantir la seva reinserció social”. HI faran tallers i formacions així com teràpia grupal i individual i també es preveu que hi hagi un espai exterior on fer un hort i on es pugui tenir animals.

En el seu dia, un dels dubtes que va sorgir sobre la ubicació del CREI a la residència era el possible perill de caigudes de rocs. En aquest sentit, Govern entén, i així ho ha comunicat a les empreses interessades a presentar-se al concurs, que aquest risc és “residual” i, per tant, “assumible sense proteccions complementàries”. Diferent és la situació pel que respecta a la zona del jardí posterior de l’edifici, on “la perillositat es considera massa elevada per realitzar-hi activitats intensives”.

Per tant, es descarta la utilització d’aquest espai, tret de la part més propera a l’edifici. De fet, la zona quedarà envoltada amb tanques per evitar-hi l’accés. A canvi, s’optarà per ubicar aquestes activitats a la terrassa del cap de casa.

Al mateix temps, també es remarca que, a diferència d’altres centres similars, situats fora de nuclis habitats perquè “el propi aïllament en la natura sigui un mitjà de confinament natural que evita que la instal·lació tingui un aspecte penitenciari”, el CREI estarà ubicat “en una zona de creixement urbà”. Per això, “l’espai enjardinat que s’incorpora en el projecte i el mateix edifici hauran de disposar d’un perímetre protegit per evitar les fugides”.  

Etiquetes

Comentaris (1)

Trending