MoraBanc tanca el 2021 amb un benefici de 34,5 milions d’euros

L'entitat financera passa a liderar el rànquing de guanys de la plaça bancària del Principat

La seu central de MoraBanc
La seu central de MoraBanc

L'entitat bancària obté un 15% més de beneficis que el 2020 i aquest 2021 se situen en els 34,5 milions d'euros. A banda d'aquest creixement, la resta d'indicadors també se situen en línia ascendent que, pel president de MoraBanc, Joan Maria Nin, "demostra que és un banc de confiança, en creixement i amb un model de negoci sòlid". L'adquisició de BSABanc li ha comportat un milió d'euros, el 3% dels beneficis d'aquest banc.

Els beneficis de l'exercici del 2021 per MoraBanc han estat de 34,5 milions d'euros, un 15% més que el 2020, i passa a liderar els beneficis de la banca andorrana. Precisament, aquest darrer any ha coincidit amb el tancament del pla estratègic 2019-2021, que es va iniciar amb 24 milions d'euros i ha passat als 34,5 d'aquest darrer any. En aquest sentit, el conseller director general, Lluís Alsina, ha destacat que "tanquem el 2021 havent aconseguit i superat tots els objectius del pla estratègic i això ens dona confiança per encarar el futur, amb els reptes cada vegada més exigents que tindrem com la digitalització, un mercat més competitiu i ser una entitat atractiva, àgil i enfocada al client".

Per la seva part, el president de MoraBanc, Joan Maria Nin, ha apuntat que amb els cinc anys resultats creixent, l'entitat "demostra que és un banc de confiança, en creixement i amb un model de negoci sòlid. Més enllà del benefici, la resta d'indicadors mostren que, per la fortalesa del balanç, som clarament el banc de referència a Andorra".

L'entitat bancària tanca el 2021 havent aconseguit i superat tots els objectius del pla estratègic que li dona la confiança necessària per encarar el futur, amb els reptes cada vegada més exigents, com són la digitalització, un mercat més competitiu i ser una entitat atractiva, àgil i enfocada al client

En aquest sentit, els recursos gestionats (AUM) pel banc continuen també una línia ascendent, tancant el 2021 amb 9.296,7 milions, un 17% més que el 2020, amb un increment generat per MoraBanc a Andorra de 698 milions d'euros. En els darrers 3 anys del pla, MoraBanc ha crescut un 42% en AUM. D'aquesta manera, la quota de mercat de l'entitat en el volum de negoci d'Andorra, entre el gener del 2019 i el desembre del 2021 ha crescut del 22,4% al 27,4%.

La inversió creditícia de MoraBanc, centrada en la concessió de préstecs i crèdits a empreses i famílies, ha crescut un 5% respecte al 2020, per arribar a un volum total de 1.232 milions d'euros. Aquest creixement ha anat plegat d'una millora de la qualitat creditícia, ja que la ràtio de morositat és del 2,9% i la ràtio de cobertura del 91,50%. En la durada del pla estratègic, la cartera ha crescut un 16%.

En els darrers 3 anys, l'entitat bancària ha estat capaç de millorar la recurrència dels ingressos i controlar les despeses per assolir a tancament del 2021 una ràtio d’eficiència del 57,1%, millor que del conjunt de bancs europeus que se situen en 64,29%. L’evolució de l’eficiència ha estat molt positiva per preparar l’entitat per al creixement i disposar d’una estructura més resilient i capaç de fer front als nous reptes.

Les ràtios clau acrediten la fortalesa del balanç. La solvència de MoraBanc ha estat a tancament del 2021 del 18,4% (CET1 fully-loaded); la liquiditat LCR valor mitjà ha tancat amb una ràtio de 307,20%, molt per sobre del mínim requerit del 100%; i la rendibilitat financera mesurada amb el ROE s’ha incrementat també fins al 10,09%. Les ràtios de MoraBanc es troben per sobre de la mitjana dels bancs andorrans i dels bancs europeus.

Pel president de MoraBanc, Joan Maria Nin, els cinc anys de creixement "demostra que és un banc de confiança, en creixement i amb un model de negoci sòlid. Més enllà del benefici, la resta d'indicadors mostren que, per la fortalesa del balanç, som clarament el banc de referència a Andorra"

Finalment, les filials internacionals, Boreal Capital Management a Zuric i Miami, i MoraWealth a Barcelona, han contribuït plenament en la consecució del pla estratègic. Boreal ha aportat 1,5 milions d’euros al benefici i 629 milions d’euros al total de recursos gestionats. En els darrers 3 exercicis, els recursos de clients de Boreal han crescut un 69% i representen el 35% del total de MoraBanc.

En aquests tres anys s'han assolit tots els objectius marcats al pla estratègic, així com, a finals del 2021, l'adquisició del 50,97% del BSABanc. Aquest fet li ha aportat 1.016,7 milers d'euros al grup MoraBanc, és a dir un 3% del benefici total de BSABanc, així com han consolidat 1.960,7 milions d'euros de recursos dels seus clients al balanç de MoraBanc, per presentar un volum total d'11.257,4 milions, i 418 milions d'euros en crèdits i préstecs a clients que han consolidat la dada total del grup MoraBanc en 1.650 milions d'euros.

Durant el 2022 seguirà la integració de BSABanc al grup MoraBanc, fet que ha de permetre reforçar encara més la posició del grup a Andorra i iniciar, sobre aquestes bones bases aconseguides, el creixement per als pròxims anys. El nou pla estratègic que s'ha obert aquest 2022 i que finalitzarà el 2024 té unes fites ambicioses com la millora constant del servei al client, una forta inversió en digitalització i la consolidació dels mercats internacionals.

Etiquetes

Comentaris (16)

Trending