El Govern acaba reconeixent que els ERTO prenien efecte l’1 de maig

Hi va haver moltes empreses que no van poder presentar la documentació fins dies més tard de l’entrada en vigor del nou mecanisme laboral i, en conseqüència, el Govern no va assumir els primers dies

Exemples de càlculs.
Exemples de càlculs.

El Govern ha reconegut finalment i de manera reatroactiva que totes les suspensions temporals de contracte o reduccions de jornada laboral que les empreses del país van presentar els primers dies de maig encara que no ho fessin exactament el dia 1 prenen efecte el primer dia d’aquest mes. Una cosa és el reconeixement d’aquesta circumstància i una altra és com s’articularà el pagament d’aquells dies la remuneració dels quals no va ser assumida d’entrada per l’administració.

Moltíssimes empreses, per raons diverses, tot i voler suspendre els contractes a part de la seva plantilla, o a tota, no van tenir la capacitat necessària o no van poder per raons diverses presentar tota la paperassa l’1 de maig, que era el dia de l’entrada en vigor la denominada llei dels ERTO. En conseqüència, i malgrat que moltes d’aquestes empreses que van presentar la documentació a l’administració el 4 de maig, el 7 o el 9, per citar tres exemples, però van explicitar que pretenien que la petició prengués efecte al primer de maig van veure com el Govern feia cas omís a les seves pretensions i en moltíssims casos la mesura laboral sol·licitada prenia efecte a partir de la data en què formalment s’havien presentat els papers i no pas abans.

Explicació oficial del mecanisme dels STCT (suspensió temporal del contracte de treball).

Relacionat

Gestors preveuen una allau de recursos per la modificació de la data d’entrada efectiva dels ERTO

Això va generar diverses dificultats i molt malestar. Entre altres coses, va comportar que hi hagués treballadors que no cobressin teòricament tot el que els pertocava entre altres coses, o bàsicament, perquè el Govern no va assumir els dies que van quedar fora de la data en què s’havia lliurat la documentació tot i que de paraula, i fins i tot públicament, el titular de Presidència i Economia, Jordi Gallardo, sempre havia assegurat que la voluntat era que els ERTO prenguessin efecte l’1 de maig. Però quan es va passar a la pràctica no va ser així.

S’estimen els recursos “contra el període estimat en la resolució tàcita del ministeri de Presidència, Economia i Empresa, concedint al recurrent les mesures sol·licitades amb data efecte 1 de maig del 2020”

D’aquí que moltes de les empreses que es van trobar amb la problemàtica de no poder presentar els papers el primer del mes de maig i que l’administració no es fes càrrec d’alguns dies de la prestació van recórrer contra la resolució del ministeri d'Economia que els acceptava la petició però en la data en què havien estat presentats els papers i no abans. El recurs s’interposava contra el Govern en el seu conjunt. En els darrers dies s’han anat produint resolucions governamentals signades per ordre per la secretària general en què, de manera genèrica, s’hi diu que s’estima el recurs administratiu “contra el període estimat en la resolució tàcita del ministeri de Presidència, Economia i Empresa, concedint al recurrent les mesures sol·licitades amb data efecte 1 de maig del 2020”.

La resolució suposa una primera satisfacció. Però ni les empreses recurrents i els seus assessors, ni menys encara els treballadors que es van veure afectats pel criteri ara modificat via estimació del recurs, no acaben d’estar del tot satisfets. I no ho estaran fins que l’administració no es faci càrrec de la part de remuneració que li pertocava assumir i no ho va fer. “Se suposa que ara donara els passos oportuns perquè els empleats cobrin la diferència.” Mentrestant el Govern haurà guanyat temps i diners. Perquè molt probablement tots els afectats no hauran recorregut la decisió. I tot això que s’haurà estalviat l’administració.

Comentaris (2)

Trending