Gestors preveuen una allau de recursos per la modificació de la data d’entrada efectiva dels ERTO

L’administració no té en compte l’inici pretés per l’empresa i que consta en la documentació presentada sinó a partir de quan es té degudament complimentada tota la paperassa

Explicació oficial del mecanisme dels STCT (suspensió temporal del contracte de treball).
Explicació oficial del mecanisme dels STCT (suspensió temporal del contracte de treball).

Gestors i comptables que assessoren empreses que estan tramitant suspensions temporals de contractes o reduccions de jornades laborals preveuen una allau de recursos a mesura que l’administració faciliti els certificats corresponents acreditant la situació laboral dels treballadors i es constati que la data que pretenia l’empresari que fos la que es fes efectiu l’ERTO s’ha modificat i la nova situació comença a comptar a partir que es té degudament complimentada la paperassa.

La situació, evidentment, afecta molt més les petites empreses, amb menys recursos per generar tot l’ingent volum de documentació que l’administració demana que no pas aquelles que tenen un equip notable de recursos humans i que tot i les dificultats va poder presentar els papers l’1 de maig passat. De fet, hi ha treballadors que s’estan trobant que no estan cobrant tot el que pensaven que cobrarien perquè l’administració no ha reconegut la data en la qual el patró pretenia que l’ERTO entrés en vigor.

Hi ha treballadors que s’estan trobant que no estan cobrant tot el que pensaven que cobrarien perquè l’administració no ha reconegut la data en la qual el patró pretenia que l’ERTO entrés en vigor

De fet, la lletra estricta de la llei, reconeixen els comptables i gestors consultats, admeten que posa que l’ERTO, amb tots els drets i deures que genera, és executable a partir de l’endemà de l’efectiva presentació de la documentació. Diferents ministres, però, es van afartar a assegurar que seria vàlida la data d’inici d’aplicació de l’ERTO que figurés en la documentació i això no està essent així segons alguns dels gestors i comptables que assessoren diferents empreses en la implementació d’aquests nous mecanismes laborals.

Les fonts consultades asseguren que la situació és molt complexe i que hi ha hagut molts casos en què la presentació de la documentació el primer dia del mes passat era d’impossible compliment. A més, lamenten els consultats, poder contactar amb personal del departament de Treball esdevé tota una odissea (quan no resulta impossible) perquè bona part de la plantilla està o ha estat fent teletreball i difícilment responien a trucades telefòniques.

Alguns d’aquests gestors asseguren que no s’estan facilitant certificats o, almenys, no en els casos on hi pot haver contradicció. I que quan es constati per escrit que l’administració ha modificat la data que l’empresari pretenia que fos la d’inici de l’execució de l’ERTO és quan hi podrien començar a haver recursos. I és que fins que no és d’efectiva execució la suspensió contractual o la reducció de jornada, la integritat del salari l’ha d’assumir l’empresa.

Les empreses petites són les que més dificultats han tingut i tenen per reunir l'ingent volum de dades que se sol·liciten per poder activar els nous mecanismes en matèria laboral

De fet, alguns treballadors han assegurat que no han rebut de l’Estat el percentatge que els corresponia. I això és només cert en part. I és que l’administració ha abonat la prestació en funció dels dies que ha considerat que ja era d’aplicació en el cas concret la mesura. En canvi, l’empresari, per exemple, pretenia que l’ERTO fos vigent des de l’1 de maig i així ho va fer constar en la documentació tot i que no la va presentar fins més tard i, a més, no s’ha validat fins encara més dies després.

Assessor de l’administració i de les empreses

Com s’ha dit, són les petites empreses les que més estan patint en la tramitació dels ERTO. Tot i això, diverses empreses reconeixen que el mecanisme està resultant molt complexe. O, com a mínim, més complicat del que s’esperava. D’aquí que algunes empreses estiguin acudint a l’assessorament d’Alfa Consultors. “Aquí s’acaben molts dels problemes”, asseguren algunes de les fonts consultades.

S’acaben els problemes alhora de resoldre la tramitació dels ERTO, però en comença un altre, almenys d’ètic, que hauria de ser tingut en compte i resolt. I és que Alfa Capital és la consultoria que ha assessorat l’administració, el Govern, en el disseny de les mesures laborals. D’una banda, doncs, ha elaborat els ERTO, per així dir-ho (i ha cobrat per fer-ho) i ara assessora els qui volen fer ús d’aquest mecanisme i, per tant, tornen a cobrar per fer aquesta feina.

Comentaris (7)

Trending