BPA-Andorra (II): Encara hi són a temps

Comentaris

L’ AREB fa el que li ha estat encomanat per una Llei que encara és impugnada com a inconstitucional, i avança en les decisions relacionades amb la BPA sense mirar enrere. Ha creat un banc nou i vol que aquest banc sigui comprat o assumit pels altres bancs d’Andorra. Origen: BPA-Andorra (II): Encara hi són a temps

Comentaris

Trending