Aturen la restauració de peces de l'antiga Radio Andorra en detectar-hi la presència d'amiant

El mineral era molt usat fa dècades per la vàlua de les seves propietats però amb el temps s'ha descobert que té efectes cancerígens i l'element s'ha d'extreure primer dels equips que s'estaven rehabilitant

-
-
La presència d’amiant en diversos equips de l’antiga Radio Andorra que s’estaven restaurant ha obligat a ajornar els treballs. L’amiant, un element molt apreciat fa unes quantes dècades, ha resultat ser un material molt perillós per a la salut, arribant a tenir efectes cancerígens. Per això s’ha aturat l’operació restauradora i es procedirà a fer un inventari i un treball específic per extreure el material dels elements on estigui. I després la intenció és que la restauració segueixi.

Així ho ha comunicat el Govern després de la sessió del consell de ministres d’aquest dimecres. I és que durant els recents treballs de restauració dels emissors i altres instal·lacions d’aquest històric edifici encampadà s’han efectuat mostres que han confirmat la presència d’amiant en diferents elements. Davant aquesta situació, els treballs de restauració s’han aturat a l’espera d’un inventari global que una empresa especialitzada contractada pel ministeri de Cultura està portant a terme.

Actualment ja s’ha dut a terme l’inventari corresponent a la primera planta de l’edifici i s’han identificat diferents petits elements d’amiant. Aquestes mostres tenen diferents formes de presentació: cartró, filament de cordó, llana... Es troben en diferents llocs: làmpades de rectificació, bobines self, fusibles, resistències, certs elements aïllants, etc. amb la funció d’aïllar de la calor i de l’electricitat.

La presència d’amiant era d’ús corrent quan es va construir Ràdio Andorra ja que se’n valoraven moltíssim les seves propietats i qualitats. En les setmanes properes es preveu que es pugui redactar la memòria tècnica així com el pla de treball per dur a terme l’extracció dels elements d’amiant. Aquesta extracció s’integrarà a la segona fase de les obres de rehabilitació que el ministeri d’Ordenament Territorial té previst realitzar properament. Un cop trets tots els elements d’amiant, els treballs de restauració dels emissors es podran reprendre. Altres titulars del consell de ministres

· Cinca nega la davallada de visitants que s'ha produït aquest estiu hagi estat per les dificultats derivades de les obres a l’avinguda Meritxell i demana que es valorin aquests treballs pel plus que suposaran a mitjà i llarg termini per al sector comercial

· La modificació de la Llei d'exercici de professions titulades i de col·legis i associacions professionals aprovada aquest dimecres comportarà que les persones que no comptin amb una titulació acadèmica d'ensenyament superior puguin exercir com a docents, sempre i quan puguin acreditar els coneixements en base a la seva experiència o titulacions no oficials. Falta que hi hagi temps perquè el Consell pugui avalar aquest canvi

· S’ha aprovat el nou pla d’estudis per al bàtxelor en Ciències de l’Educació, que es començarà a impartir a la Universitat d'Andorra a partir del curs acadèmic 2018-2019

· Els treballadors de la CASS disposaran d’un nou reglament intern després que s’hagi modificat el vigent, que datava del 1968 i estava totalment obsolet. La nova normativa garantirà la formació continuada del personal de la parapública i la seva carrera professional dins de la institució

· El Govern subvencionarà el 50% dels treballs per al projecte Marca Andorra, cosa que suposarà una aportació d'uns 100.000 euros. Per plasmar aquesta col·laboració, se signarà un conveni de col·laboració amb la Confederació Empresarial Andorrana (CEA)

· Si el Consell General acaba aprovant el projecte de llei acordat pel Govern que modifica l’actual codi de l’administració serà possible la creació de la finestreta única, és a dir, els ciutadans podran presentar la documentació escaient per resoldre qualsevol relació amb l’administració a qualsevol de les vuit administracions executives del país: el Govern i els set comuns. La modificació, de tirar endavant, aprofundeix en aplicar molt més les noves tecnologies

· El Govern ha aprovat definitivament la delimitació de l’entorn de protecció de l’església de Sant Serni de Llorts, a la parròquia d’Ordino, així com els criteris que han de regir les intervencions sobre el monument i el seu entorn. L’església de Sant Serni de Llorts va ser declarada, al 2003, Bé d’Interès Cultural (BIC) 

 

Etiquetes

Comentaris

Trending