El tancament oficial del primer trimestre a la CASS confirma el bon comportament de les xifres

La branca general presenta un dèficit de 7,9 milions d’euros mentre que la divisió de jubilació experimenta un superàvit d’11, 5 milions

Una imatge de la façana de la CASS.
Una imatge de la façana de la CASS. Toni Solanelles

Les dades relatives al tancament del primer trimestre de la Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS) han confirmat el bon comportament de la parapública. Amb tot, els primers tres mesos sols no poden servir encara com a una gran referència per al conjunt de l’exercici. La branca general presenta un dèficit de 7,9 milions d’euros mentre que la divisió de jubilació experimenta un superàvit d’11, 5 milions.

Qualsevol comparació amb el 2021 deixa un millor balanç per aquest 2022. Però cal tenir en compte que el ritme laboral de l’any passat, sense pràcticament temporada hivernal, no pot ser una referència. Si que els resultats obtinguts són millors que les previsions. Amb uns tres milions menys d’euros de dèficit en la branca de malaltia i 11,5 milions en positiu dels 18-19 que es preveia que aquest 2022 es podrien aportar al fons de reserva.

La branca general va tenir el primer trimestre uns ingressos de 39,5 milions. Els ingressos per cotitzacions dels assalariats i dels treballadors per compte propi van arribar 36,1 milions d’euros i els ingressos per cotitzacions de prestacions econòmiques de la CASS (pensions i baixes) van ser de 3,4 milions d’euros. D’altra banda, les despeses es van situar en 47,4 milions. Les prestacions sanitàries van suposar una despesa 30,2 milions d’euros, és a dir +9,1% respecte al primer trimestre 2021. I les espeses de prestacions econòmiques (baixes, pensions d’invalidesa i pensions d’orfenesa) van arribar a 17,2 milions d’euros, és a dir -4,2% respecte al primer trimestre 2021.

Montserrat Capdevila, al costat de Jordi Cinca, dirigint-se als consellers generals.

Relacionat

Alerta de la CASS pel preu de les analítiques i la despesa en farmàcia

Quant a la branca de jubilació es van ingressar per cotitzacions dels assalariats i treballadors per compte propi 41,7 milions d’euros, per cotitzacions de prestacions econòmiques de la CASS (pensions i baixes) 1,2 milió d’euros més i, finalment, Govern va transferir 1,4 milions per finançar pensions no contributives. En total, per tant, 44,3 milions. Les despeses, per la seva part, van ser de 32,8 milions producte d’unes pensions contributives que van sumar 31,4 milions d’euros, és a dir +10,6% respecte al primer trimestre 2021, i d’unes pensions no contributives que van ascendir a 1,4 milions d’euros, és a dir -4,9% respecte al primer trimestre 2021.

BENEFICIARIS DEL SISTEMA

Comparat amb els 3 mesos de 2021, el nombre d’assalariats augmenta un 13%. El mes de març consten 45.023 persones registrades com a assalariades a la CASS, un 13,0% més de les que hi havia registrades el març de 2021. En el primer trimestre d’aquest any augmenta el nombre de cotitzants per compte propi, que el mes de març eren 7.466, un 7,9% més dels que constaven registrats el mateix període de l’any passat.

El nombre d’assegurats indirectes se situa en 17.004 persones. El nombre de pensionistes a càrrec de la branca general disminueix un 2,3% en relació al 2021, amb 2.645 pensionistes al març: 2.299 pensionistes d’invalidesa,  345 pensionistes d’orfenesa i una pensió de reversió d’ascendents.

A la branca jubilació, l’augment del nombre de pensionistes en relació al 2021 ha estat del 4,8%, havent-se registrat 15.222 pensionistes el març: 13.557 pensionistes de jubilació i 11 capitals de jubilació; i 3.338 pensionistes de viduïtat de les quals 82 de temporals. Finalment, la taxa de dependència per al mes de març és de 3,31 assegurats actius per cada pensionista de la branca jubilació; un 7,2% superior al març de 2021.

Etiquetes

Comentaris (4)

Trending