Els interns de les residències podran fer sortides acompanyats per personal sociosanitari

Les visites per part d’un familiar per persona resident continuen autoritzades sempre “cap d’aquestes persones no presenti símptomes de malaltia aguda o no estigui sotmesa a una mesura d’aïllament domiciliari”

L'edifici del centre sociosanitari del Cedre està situat a Santa Coloma
L'edifici del centre sociosanitari del Cedre està situat a Santa Coloma

La nova relaxació de les mesures per combatre la pandèmia que han entrat en vigor aquest dimarts comporten que els interns als centres sociosanitaris puguin sortir-ne sempre acompanyats d’un professional de l’establiment i atenent a una cura higiènica molt especial, tant personal com dels espais on vagin a fer estada o a fer un tomb a l’exterior de la residència. Mentrestant, les visites d’un familiar per intern es mantenen.

Tres requisits clau: que les sortides es facin en espais controlats en què es puguin efectuar una neteja i una desinfecció freqüents; que les persones residents estiguin acompanyades del personal de la residència ; i que es compleixin les mesures sanitàries per a totes les persones residents

Els ministeris d’Afers Socials i Salut han considerat “oportú autoritzar les sortides de les persones residents dels centres sociosanitaris per garantir tant com sigui possible el benestar emocional de les persones residents i les seves famílies, sense que això pugui ocasionar un perjudici a la salut pública i la seguretat en els centres sociosanitaris del país”. Així, s’autoritzen les sortides de les persones residents la situació clínica de les quals ho permeti acompanyades de personal de les residències assistides sociosanitàries per la durada que estableixi la direcció del centre.

No obstant això, s’han de complir tres premisses bàsiques: que les sortides es facin en espais controlats en què es puguin efectuar una neteja i una desinfecció freqüents de les persones residents; que les persones residents estiguin acompanyades del personal de la residència assistida sociosanitària; i que es compleixin les mesures sanitàries de caràcter general per a totes les persones residents.

Per normal general es limiten les visites als pacients que romanguin ingressats al centre hospitalari i cal seguir sempre les indicacions del centre. Tot i això, com s’ha dit, s’han de permetre les visites d’un familiar per persona resident i sempre que cap d’aquestes persones no presenti símptomes de malaltia aguda o no estigui sotmesa a una mesura d’aïllament domiciliari.

Aquestes visites han d’efectuar-se d’acord amb les mesures establertes anteriorment, referents a les visites a persones que viuen en residències assistides, i que fan referència al port de mascareta o a l’extremar la higiene, entre altres coses.

Comentaris (1)

Trending