Els grups de la majoria volen avaluar la viabilitat a Andorra del ‘co-living’

Una de les esmenes presentades a la llei de creació de l’Institut Nacional de l’Habitatge encomana a Govern que estudiï quines possibilitats hi ha d’implantar i regular aquest sistema al Principat

El 'coliving' és una fórmula de compartir pis que està guanyant adeptes a molts països.
El 'coliving' és una fórmula de compartir pis que està guanyant adeptes a molts països.

Els grups de la majoria consideren que una possible solució al problema de l’habitatge a Andorra seria la fórmula del ‘co-living’. Per això, entenen que cal avaluar si seria positiu regular-lo per poder impulsar-la a Andorra. Per això, una de les esmenes presentades a la llei que ha de crear l’Institut de l’habitatge encomana a Govern que tiri endavant aquesta anàlisi. A banda, també es vol crear un registre amb les cèdules i certificats d’habitabilitat i reduir els terminis per tenir enllestits els reglaments que han de regular el funcionament de l’ens.

Un cop superada l’esmena a la totalitat presentada pel grup socialdemòcrata, la Llei de creació de l’Institut Nacional de l’Habitatge ja ha arribat al penúltim pas del seu periple parlamentari: el treball en comissió. I més específicament, la d’Afers Socials i Igualtat. Des del grup parlamentari demòcrata, en representació de les tres bancades que donen suport a Govern, s’han presentat un total de disset propostes de modificació parcial del text.

Les esmenes presentades per DA en nom de totes tres bancades també aposten per la creació d’un registre de les cèdules i certificats d'habitabilitat i per agilitzar al màxim la posada en marxa efectiva de l’ens

I una d’elles és la que fa referència a aquesta fórmula de compartir habitatge que està guanyant adeptes a països de l’entorn. En concret, el que volen Demòcrates, Liberals i Ciutadans Compromesos és introduir al projecte de llei una nova disposició final. En ella, “s’encomana al Govern que estudiï la viabilitat d’implantar la figura dels espais comuns compartits”.

En la motivació de l’esmena, els grups de la majoria defensen que “és oportú analitzar una nova tipologia d’habitatge”. Aquesta, apunten, podria ser interessant per diferents col·lectius com ara “els joves, la gent gran o treballadors de curta durada”, entre altres.

Una altra proposta de modificació presentada des de la majoria fa referència a la creació d’un registre amb les cèdules i els certificats d’habitabilitat existents. Així, s’introdueix una nova disposició final amb la qual es demana a Govern que, en un termini no superior a sis mesos des de l’entrada en vigor del text, es tiri endavant aquesta iniciativa, de caràcter “informàtic” via una modificació del reglament de construcció. Entre altres dades, caldrà incorporar la referència cadastral, els tipus d’estança de cada pis o si és o no accessible per a persones amb discapacitat.

Des de la majoria es té certa pressa perquè l’Institut es posi en marxa de forma efectiva. Així s’evidencia amb altres esmenes, en les quals redueixin el temps que disposarà Govern per preparar la normativa clau perquè l’ens pugui actuar al 100%. És el cas del reglament d’organització i funcionament o del registre de dades dels contractes d’arrendament. El text original preveu un termini de sis mesos, que els grups volen reduir a només tres. També disminuirà, de dos a un any, el marge per aprovar una normativa sobre la valoració dels béns immobles.

Altres propostes de modificació persegueixen incrementar la transparència de l’entitat. Així, s’indica que l’Institut haurà d’estar sotmès a la llei sobre aquesta matèria així com societats que acabi creant. També es restringeix l’accés al comitè director de l’entitat, que només podrà estar format amb persones de nacionalitat andorrana.  

Comentaris (17)

Trending