Govern vol rebaixar l’IGI en la compra de pisos si es destinen després al mercat de lloguer

La nova llei de mesures per a l’habitatge també preveu un enduriment de la taxa sobre els pisos buits, que passarà a 10 euros per metre quadrat i eliminarà diverses exempcions

Un cartell on s'anuncien pisos en lloguer.
Un cartell on s'anuncien pisos en lloguer. Altaveu

Govern busca fórmules per posar al mercat pisos de lloguer. Serà un dels objectius de la nova llei de mesures per l’habitatge. Entra altres accions, es preveu un IGI reduït, de només el 3,5%, per comprar immobles que després es destinin a l’arrendament. Pel que a les rendes, tal com s’havia anunciat, no es preveu aplicar tot l’IPC i es manté la pròrroga dels contractes, tot i que amb opció de fer-ne de nous per aquells que finalitzaven el 2019 i el 2020 i s’han anat allargant. També s’endurirà l’impost sobre els pisos buits, duplicant la taxa i eliminant excepcions.

El projecte de llei de mesures de protecció, d’estímul del mercat i de governança en l’àmbit de l’habitatge ha de ser aprovat aquest dimecres pel consell de ministres per a la seva posterior tramitació parlamentària. Urgeix, ja que les accions han d’estar en vigor amb l’entrada del 2023, sobretot pel que fa a les pròrrogues dels contractes i l’actualització de rendes. Amb el text, però, també es fan passos nous per intentar que hi hagi una oferta més gran de pisos de lloguer. Aquest és un dels objectius que persegueix la modificació paral·lela de la Llei de l’Impost General Indirecte (IGI).

El projecte legislatiu manté la pròrroga dels contractes que finalitzen el 2023, però permet desafectar, si hi ha acord entre les parts, els allargats des del 2019 i 2020 i també marca un increment de rendes equivalent al dels salaris que fixi Govern

Així, i segons la informació a la qual ha tingut accés Altaveu, el projecte legislatiu preveu anar més enllà amb les facilitats fiscals actuals si es compra un immoble per arrendar posteriorment. La normativa actual ja estableix l’exempció de l’Impost de Transmissions Patrimonials. Ara, també es vol introduir un “tipus de gravamen específic” per a l’IGI. Normalment, es paga un 4,5%; si la llei s’aprova tal com ha de sortir de Govern cap al Consell, si un particular compra un habitatge i el vol posar a lloguer només haurà d’abonar el 3,5%. A banda, també es crea un gravamen 0% si l’immoble se cedeix a una administració per convertir-lo en un pis de protecció pública.

Fiscalment, no és pas l’única mesura que incorporarà el text. L’executiu ja ha reconegut que la taxa sobre els pisos buits ha estat poc menys que un fracàs. I ja havia anunciat que l’enduriria. I així serà. Començant per la base de tributació, que passarà a ser el doble. Dels 5,05 euros per metre quadrat actual saltarà a 10. I, a més, l’hauran de pagar tots aquests immobles que portin més d’un any desocupats, quan originàriament eren dos.

Paral·lelament, es volen eliminar algunes de les excepcions que contemplava la llei vigent. Així, també hauran de pagar les terceres residències. Pels que estan a la venda, caldrà que el preu no superior al del mercat. D’aquesta forma es vol evitar la picaresca d’alguns propietaris que feien veure que se’n volien desfer per no pagar la taxa, però demanaven una quantitat elevada, justament, per no trobar mai un comprador.

Una darrera mesura fiscal és la que ja es va anunciar durant el Debat d’Orientació. Així, s’endarrereix un any l’increment de gravamen de la taxa verda pel gasoli de calefacció que estava previst pel 2023. Es considera que d’aquesta forma es pot ajudar a contenir la despesa domèstica de les llars. Fonts consultades per aquest digital, però, ja van indicar que l’impacte seria molt feble: no arriba ni al cèntim per litre: 0,006375 euros.

Sortidors de carburant en una benzinera.

Relacionat

El carburant de locomoció, sense més descomptes i amb el de calefacció sols es congela la taxa verda

Més enllà de mesures fiscals, la llei tornarà a establir una pròrroga forçosa d’aquells contractes de lloguer que expirin al llarg del 2023, tant si havien d’acabar llavors com si ja es van allargar en exercicis anteriors. Cal recordar que aquesta mesura s’aplica des de l’any 2019. Es mantindran excepcions com ara la de voler recuperar un immoble per a ús propi o d’algun familiar, però es vol evitar fraus exigint “una declaració jurada” per part del propietari. A més, aquesta opció només estarà disponible per als particulars, però no pas per a empreses.

Ara bé, tal com ja es va fer l’any passat, Govern vol donar l’opció a aquells lloguers que porten més temps prorrogats amb aquesta mesura de formalitzar un nou contracte. En aquest cas, als allargats des del 2019 i, enguany, des del 2020. Sempre sota unes determinades condicions: la renda no es podrà incrementar més d’un 10% i el nou contracte haurà de ser per cinc anys. A banda, només es podrà tirar endavant si és amb l’acord tant de llogater com de propietari.

El cap de Govern durant un parlament aquest dissabte a Encamp.

Relacionat

Govern recula i retira l’aplicació total de l’IPC al lloguer de la llei de mesures urgents

Cal tenir en compte que s’ha de parlar de pròrroga dels contractes, però no pas de congelació. De fet, de congelació, res. La llei, tal com ha succeït en exercicis anteriors permet l’actualització de les rendes. Ara bé, en aquest cas, i després de la rectificació de l’anunci inicial de ministre de Territori i Habitatge, Víctor Filloy, s’establirà com a “mesura de protecció davant l’increment del cost de la vida” que no es traslladarà tota la inflació. Per tant, Govern aprovarà posteriorment un “índex de revalorització de salaris”, que serà el que s’acabi aplicant.

Comentaris (13)

Trending