El familiar que vulgui endur-se un intern del Cedre haurà de tenir un test d’antigen o TMA negatius

Els residents als centres sociosanitaris podran fer una sortida d’un dia sense pernoctació sempre que hagin passat la Covid en els darrers sis mesos, disposin d’una prova serològica positiva dels darrers tres mesos o hagin estat vacunats

Accés al Cedre d'una ambulància.
Accés al Cedre d'una ambulància. Cristian Cortés

Els familiars o assimilats que vulguin endur-se un resident al Cedre hauran de disposar d’un test d’antígens negatiu del mateix dia que vulguin treure l’intern o d’una TMA també negativa efectuada les 48 hores anteriors. Els residents als centres sociosanitaris podran fer una sortida d’un dia sense pernoctació sempre que hagin passat la Covid en els darrers sis mesos, disposin d’una prova serològica positiva dels darrers tres mesos o hagin estat vacunats segons les darreres mesures acordades en relació amb el coronavirus.

A banda del cribratge negatiu ja sigui d’antígens, ja sigui de TMA, els familiars també han de  signar el certificat d’autoresposabilitat que lliura el propi centre. El retorn al Cedre s’ha de fer el mateix dia que s’ha dut a terme la sortida ja que no es poden fer pernoctacions. Durant la sortida no es pot anar a espais amb una concurrència de gent elevada i la persona resident ha de relacionar-se amb una única unitat de convivència i evitar les trobades amb persones alienes a aquesta unitat de convivència

Jover i Benazet, durant la roda de premsa.

Relacionat

Salut autoritza les sortides de les residències dels interns vacunats o que hagin passat la Covid-19

Les sortides es podran fer amb notificació prèvia, mitjançant trucada de telèfon al centre. En el cas que una persona resident del Cedre no compleixi les directrius donades en cap dels tres supòsits es notificarà directament i forma individualitzada als familiars de la persona resident.

En relació a les visites dels familiars al centre es mantenen les mateixes directrius que fins ara. Això vol dir que es poden realitzar visites tres dies a la setmana per un període de mitja hora, seguint les mesures establertes i prèvia cita, trucant a recepció del centre sempre que aquestes persones no presentin símptomes de malaltia aguda o no estiguin sotmeses a una mesura d’aïllament domiciliari i haver signat el certificat d’autoresponsabilitat que facilita el centre.

Comentaris

Trending